تازه های اخبار تازه های اخبار

با امضای مدیر عامل مرکز توانمند سازی نمایندگان امور ایثارگران استان ایلام

همکار مدیریت استان ایلام نماینده امور ایثارگران استان شد

جعفر شهبازی - رییس خدمات بانکی شعبه سیدالشهدای ایلام به عنوان نماینده مرکز توانمندیهای نمایندگان و مدیران ایثارگر استان ایلام انتخاب شد

جعفر شهبازی - رییس خدمات بانکی شعبه سیدالشهدای ایلام  به عنوان نماینده مرکز توانمندیهای نمایندگان و مدیران ایثارگر استان ایلام انتخاب شد

طی حکمی که به امضای رضا رحیمی نسب مدیر عامل مرکز توانمندسازی نمایندگان و مدیران ایثارگر استان ایلام رسیده آقای جعفر شهبازی -همکار شعبه سیدالشهدای به عنوان نماینده این استان  در امور ایثارگران کشور انتخاب شد.

آخرین بروزرسانی 1399/4/9