نظام پیشنهادات موجب ایجاد فضای مناسب مشارکت برای همکاران میشود

نظام پیشنهادات موجب ایجاد فضای مناسب مشارکت برای همکاران میشود

مدیرشعب استان اصفهان با تاکید بر اهمیت نظام پیشنهادها در پیشبرد اهداف سازمانی افزود: نظام پیشنهادات، فرآیندی است که می‌توان با بکارگیری آن، از فکر و اندیشه کارکنان برای شناسایی مسـایل و حـل آنها بهره گرفت و این تفکرات را تا بالاترین سطوح تصمیمات مدیریتی‌ پیش برد و این ابزار در واقع، تلاشی برای افزایش روحیه همگرایی و مشارکت کارکنان و ارج نهادن به ایده‌ها و نظرات آنها برای تحول آفرینی در سازمان‌هاست ، پس بنابراین مهمترین هدف نظام پیشنهادات را می‌توان ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی دانست.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان،حسن نوروزی در اولین نشست مشترک اعضای دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات مدیریت شعب اصفهان در سال جدید که با حضور معاونین مدیریت،معاون حوزه حراست و برخی مسیولین دوایر برگزار شد ،ضمن تشکر از برپایی منظم و مستمر این جلسات ، بر افزایش مشارکت همه کارکنان صف وستاد تاکید کرد.

وی در ادامه افزود : از این پس از کلیه پرسنل به ویژه کارشناسان و پایوران انتظار داریم تا با ارایه پیشنهادات سازنده و ارزنده موجب ارتقای کیفی و کمی برنامه های بانک شوند.

وی با تاکید بر اخذ،ثبت و انتقال پیشنهادات تلفنی ارایه شده توسط همکاران توسط کارشناسان مربوطه گفت: تک تک ایده ها و پیشنهادات همکاران بسیار با اهمیت و ارزشمند است و لازم است تا اعضای دبیرخانه فرعی نظام پیشنهادات استان نسبت به گشایش راههای پذیرش پیشنهادات و تخصیص وقت وزمان کافی برای بررسی کارشناسی و دقیق ایده ها و پیشنهادات ارسالی اقدام نماید.

گفتنی است در این نشست اعضای دبیرخانه و برخی رؤسا و کارشناسان دوایر به بررسی کارشناسی پیشنهادات واصله جهت تایید و ارسال به دبیرخانه مرکزی پرداخته و به پیشنهادات مورد قبول مسعود یعقوبی و امین فاضل کارت هدیه از طرف مدیراستان تخصیص یافت.

آخرین بروزرسانی 1398/2/21