تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست اختصاصی تشریح سیاستهای اعتباری برای معاونین شعب

حسب دستور مدیر استان ، نشست اختصاصی تشریح سیاستهای اعتباری با هدف تسلط بهتر و بیشتر در جهت خدمت رسانی سریع و صحیح به مشتریان برای معاونین شعب در مدیریت اصفهان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان دراین نشست که با حضور معاون اداری پشتیبانی ، معاون مالی فناوری و مسیول و معاونین دایره اموراعتباری برگزارشد ، بر اهمیت نقش معاونین در بهبود عملکرد شعب بعنوان بازوان و مدیران اجرایی تاکید شد و خاطرنشان گردید که ارتباط هماهنگ و نزدیک معاونین و روسای شعب می تواند زمینه موفقیت شعبه را در جذب بهینه منابع و افزایش تعداد مشتریان فراهم سازد.

آخرین بروزرسانی 1398/3/4