تازه های اخبار تازه های اخبار

طی مراسمی با حضور مدیر ،معاونان مدیریت وروسای شعب ودوایر مدیریت از خدمات سی ساله حسین عربپور تجلیل شد .

تجلیل از همکار بازنشسته

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان حسین حاجی پور مدیر شعب استان صداقت ،پشتکار و وجدان کاری را از خصایص اخلاقی عرب پور برشمرد واز خدمات سی ساله وی تقدیر کرد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان حسین حاجی پور مدیر شعب استان صداقت ،پشتکار و وجدان کاری را از خصایص اخلاقی عرب پور برشمرد واز خدمات سی ساله وی تقدیر کرد . حاجی پور دوران بازنشستگی سرشار از سلامتی ،سعادت توام با موفقیت را برای عربپور آروز کرد در پایان مراسم هدایایی به رسم یاد بود به حسین عرب پور اهدا شد .

آخرین بروزرسانی 1397/9/26