تازه های اخبار تازه های اخبار

شریح خدمات بانک مسکن در پیش دبستانی پروانه ها

شریح خدمات بانک مسکن در پیش دبستانی پروانه ها

در راستای نهاد ینه سا زی فرهنگ سپرده گذاری ، پس انداز وشناساندن خدمات بانک مسکن به مخاطبین هدف معاون اجرایی و کارشناس بازاریابی مدیریت کرمان با حضوردر پیش دبستانی پروانه ها خدمات بانک را برای مربیان ونونهالان تشریح کردند .

 

در راستای نهاد ینه سا زی فرهنگ سپرده گذاری ، پس انداز وشناساندن خدمات بانک مسکن به مخاطبین هدف  معاون اجرایی و کارشناس بازاریابی مدیریت کرمان  با حضوردر پیش دبستانی پروانه ها خدمات بانک را برای مربیان ونونهالان تشریح کردند .

محمود منتظری کارشناس بازاریابی  مدیریت حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان وقرض ا لحسنه پس انداز را برای نونهالان پیش دبستانی پروانه ها به زبان کودکان توضیح داد.
آخرین بروزرسانی 1397/9/26