تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیریت شعب بانک مسکن استان رتبه برتر ارزیابی عملکرد رعایت حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی را کسب کرد .

کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد صیانت از حریم عمومی وحقوق شهروندی

براساس بازرسی انجام شده توسط هیات های بازرسی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی وعفاف وحجاب مدیریت شعب استان با کسب رتبه برتر در رتبه بندی سال 96جزی4دستگاه برتر شناخته شد .

 حسین حاجی پور مدیر شعب استان ضمن تبریک کسب این موفقیت، بستر سازی برا ی تسهیل ارایه خدمات بانکی ،حفظ وحراست از حقوق  مشتریان وارباب رجوع ،رعایت اصول مشتر ی مداری ،رعایت اخلاق حرفه ای ،توجه ویژه به مسایل عفاف وحجاب ،فرهنگ سازی ونهادینه کردن مقوله عفاف وحجاب در بین کارکنان وارباب رجوع عمل به مسیولیت اجتماعی  وآموزش مستمر کارکنان  را ازجمله مواردی عنوان کرد که در کسب رتبه برتر مدیریت شعب استان تاثیر گذار بوده است .

مدیر شعب استان توسعه خدمات الکترونیکی ،اطلاع رسانی وآگاه سازی شهروندان به حقوق تکالیف ،ارتباط موثر با مردم ،روان  سازی قوانین ومقررات ،ارایه خدمات مطلوب به شهروندان پایش وارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان وتشویق وتوانمندسازی مدیران وکارکنان را از موارد ی دانست که در موفقیت سازمانها در رعایت  حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی  وعفاف وحجاب نقش دارد .

شایان ذکر است مدیریت شعب استان طبق اعلام ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی وعفاف وحجاب استانداری کرمان با کسب رتبه برتر جزی4 دستگاه برتر در این زمینه انتخاب شد

آخرین بروزرسانی 1397/11/30