تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش سلامت با محوریت مدیریت استرس واضطراب وروش های کاهش آن در محیط کار وزندگی با توجه به اهمیت سلامت روان کارکنان وخانواده آنان وهمچنین مقابله با استرس شغلی برگزار شد

همایش سلامت با محوریت مدیریت استرس با حضور 600 نفر از کارکنان و خانواده آنان در مدیریت کرمان برگزار شد

همایش سلامت با محوریت مدیریت استرس واضطراب وروش های کاهش آن در محیط کار وزندگی با توجه به اهمیت سلامت روان کارکنان وخانواده آنان وهمچنین مقابله با استرس شغلی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان حسین حاچی پور  مدیر شعب استان در ابتدای این همایش با اشاره به ساعت مفید کار در سازمانها گفت کارکنان بانکها جز کارکنانی هستند که بیشترین میزان کا ر مفید را در محیط کار دارند وبه دلیل سختی شرایط کار با مشکلات واسترسهای فراوانی مواجه هستند ؛بنابراین سلامت روحی وجسمی کارکنان از اهمیت زیادی برای سازمان برخوردار است

وی هدف از برگزاری این همایش را توانمندی سازی وبالا بردن مهارت افراد درمدیریت استرس عنوان کرد

 دکتر عشرت کریمی افشار سخنران همایش  نیز طی سخنانی گفت در این همایش  علایم ،پیامدهای عدم کنترل استرس  وتکنیک های کنترل مدیریت استرس به شرکت کنندگان اموزش داده خواهد شد .

کریمی افشار استرس را یک فشار روانی واحساسی بیش از حد عنوان کرد وگفت استرس زمانی ایجاد می شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک کنار بیایم

وی افزود : افراد نمی توانند در محیط کار هر چیزی را تحت کنترل خود در اورند ،اما این  واقعیت بدان معنا نیست  که در  شرایط سخت آنها  قدرت انجام هیچ کاری را ندارند ؛یافتن روشهای برای مدیریت استرس در محیط کار وزندگی نیازمند ایجاد تغییرات بزرگ نیست  بلکه افراد باید بر چیزهایی که تحت کنترل آنها ست متمرکز شوند .

سخنران  همایش در ادامه هدف اصلی ازبرگزاری  این همایش را آموزش مهارتهای مدیریت استرس ، کمک به افراد در جهت شناخت هرچه بیشتر خود ،کنترل هیجانات ،مقابله با استرس وحل  کردن هرچه بهتر مشکلات است که یادگیری این مهارت باعث می شود افراد مسیولیت های  مربوط به نقش کاری واجتماعی خود را را بهتر پذیرفته وبدون صدمه زدن به خود ودیگران با مشکلات روزمره زندگی روبه رو شده وانتخابها  ورفتار سالمی در زندگی داشته باشند .

 در ادامه این همایش ،عوامل  استرس زا در محیط های کار و زندگی ،روش های مدیریت سالم  برای دوستی با استرس ،شناخت عوامل به وجود آورنده استرس ،افزایش سلامت فردی ،سازمانی وبهره وری از طریق مقابله با اضطراب را آموزش داد.

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1397/12/27