تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی سیستم های کاربردی در مدیر یت کرمان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی سیستم های کاربردی شعب

در راستای تداوم دوره های آموزشی در سال 98دوره آموزشی سیستم های کاربردی در مدیریت کرمان برگزار شد

این دوره آموزشی با حضور 35نفر وبه مدت  17ساعت  در محل مرکز آموزش شهید چمران کرمان  برگزار شد .

در این دوره آموزشی انواع بانکداری الکترونیک ،مزایای بانکداری الکترونیک ،دستاوردهای بانکداری الکترونیک ،چالشهای بانکداری الکترونیک ،امنیت در ارایه خدمات الکترونیکی  ،مدیریت وکنترل امنیت در خدمات الکترونیک و خدمات قابل ارایه از طریق بانکداری الکترونیک توسط محسن جوشایی  مدرس دوره برای حاضران در دوره آموزشی سیستم های کاربردی  تشریح  شد .
آخرین بروزرسانی 1398/2/23