تازه های اخبار تازه های اخبار

طی مراسمی از عملکرد شعبه مرکزی تقدیر شد

شعبه مرکزی کرمان ممتاز شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان مراسم کسب درجه ممتاز شعبه مرکزی کرمان با حضور مدیر شعب استان برگزار واز تلاش وزحمات کارکنان شعبه قدردانی شد.

حسین حاجی پور مدیر شعب استان در این مراسم ضمن قدر دانی از تلاش کارکنان شعبه در راستای ارتقایدرجه شعبه افزایش درجه شعب را  در پیشرفت شغلی کارکنان مهم دانست وگفت ارتقای درجه موقعیت های شغلی جدیدی را برای کارکنان فراهم می کند .

مدیر شعب استان تیم سازی ،استفاده از فرصتها ،مشتری مداری ،حرکت در راستای اهداف عالیه بانک  و همکاری وهمیاری همه کارکنان در بازاریابی  را از عوامل مهم وتاثیر گذار در ارتقایدرجه شعب  عنوان کرد .

وی با اشاره به شاخص های مهم در کسب درجه، برنامه ریزی وتلاش شعب بر اساس این شاخص ها را در پیشبرد  اهداف بانک موثر دانست وافزود ارتقای درجه شعب  آینده شغلی  کارکنان را ارتقای می بخشد .

 حاجی پور با بیان این مطلب که درجه بندی شعب براساس  عملکرد شعب به تفکیک در شاخص های منابع ،مصارف ،خدمات و...انجام می شود بر برنامه ریزی وهدفگذاری   در هر شاخص برای رسیدن به اهداف تاکید کرد .

مدیر شعب استان در ادامه با اشاره به عملکرد شعبه مرکزی کرمان  در سه ماه نخست سال جاری تلاش بیشتر کارکنان شعبه را به منظور تحقق اهداف تعیین شده سال 98خواستار شد.
آخرین بروزرسانی 1398/3/28