تازه های اخبار تازه های اخبار

رمز موفقیت شعب موفق،داشتن اطلاعات کافی است

مدیر شعب استان

لازمه راهنمایی صحیح ودرست مشتریان ،داشتن اطلاعات کافی وجامع از خدمات ،دستورالعمل ها وبخشنامه ها ست

حسین حاجی پور مدیر شعب استان با بیان این مطلب در نشست روسای شعب استان جذب منابع ومشتری مداری را منوط به داشتن اطلاعات از بخشنامه ها ودستورالعمل ها عنوان کرد وافزود شعبی که دارای کارکنان با اطلاعات بالا هستند موفق تر از سایر شعب هستند .

مدیر شعب استان با اشاره به بندهای ابلاغیه اظهار داشت نظارت از مسایل قانونی وشرعی است که علاوه بررعایت آن در محیط کار باید در تمامی امور زندگی نیز نظارت وجود داشته باشد .

وی افزود باید به  مقررات وقوانین پولشویی در شعب نگاه جدی تر شود در زمان افتتاح حساب دقت بیشتری در احراز هویت مشتری انجام شود وبراساس دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک نسبت به گزارش موارد مشکوک اقدام کنند .

حاجی پور استفاده از تمامی ظرفیت ها وامکانات موجود در بخش وصول مطالبات را خواستار شد وافزود مطالبات از ابتدای سال روند افزایشی را نشان می دهد، بنابراین برای مهار این روند وکاهش مطالبات بایداقدامات جدی تر در شعب انجام شود.

مدیر شعب استان استفاده از ظرفیت های موجود در بخش مسکن را مهم دانست وگفت با استفاده از این فرصتها مشتریان را  ترغیب وتشویق به سرمایه گذاری در این بخش کنید .

وی با بیان اینکه تلاش باید با برنامه ریزی همراه باشد افزود حرکت با برنامه رسیدن به اهداف را هموار خواهد کرد .
آخرین بروزرسانی 1398/4/31