تازه های اخبار تازه های اخبار

رای دستیابی به اهداف همه شعب ، بصورت متوازن نقش آفرین باشند .

رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب

با جذب منابع خرد وارزان قیمت ورشد متوازان در همه بخش ها در راستای تحقق اهداف نقش آفرین باشیم

رضا صادقی اقدم رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب در سفر به استان کرمان ،این  مطلب رادر بازدید از شعب بعثت ،پارس ،جمهوری اسلامی ،شهید صدوقی وشهید چمران کرمان عنوان کرد  .

صادقی اقدم در این بازدید  با بررسی وضعیت شعب در بخش های جذب منابع ،وصول مطالبات  وپرداخت تسهیلات ،اظهارداشت رسیدن شعب به اهداف مستلزم برنامه ریزی  ،پویایی  وفعالیت بیشتر است .

 وی افزوداگر  در جذب منابع ،اعطای تسهیلات وخدمات کارمزد محور بویژه صدور ضمانت نامه همه شعب در سایز واندازه خودشان نقش آفرین باشند و متوازن اهداف را پیش ببرند بطور قطع برآیند کار مثبت خواهد بود

رییس ادره کل امور مدیریتهای شعب در ادامه با اشاره به شاخص های درجه بندی شعب گفت از ان جایی که تعداد در  افتتاح حساب  وپرداخت تسهیلات از شاخص ها ی تاثیر گذار در درجه بندی شعب است،بنابراین جذب منابع در حسابهای صفر درصدی با تعدادزیاد ومبلغ کم علاوه بر کسب امتیاز برای شعب از  ماندگاری بیشتری نیز در شعبه برخوردار است

وی گفت در راستای  تحقق اهداف باید نتیجه گرا باشیم و گام های که برمی داریم روبه جلو باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم

 صادقی اقدم  یاداور شد با توجه به ظرفیت منطقه جغرافیای، شعب باید نسبت به بازاریابی  وجذب منابع اقدام کنند

رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب ادامه داد برای ماندن در میدان رقابت  باید سهم خود را از بازار افزایش دهیم وبا تدوین برنامه وهدفگذاری در بخش های مختلف سهم خودرا  از بازار بگیرید .

وی تصریح کرد با توجه به اجرای وپیاده سازی بانکداری شرکتی برای استفاده حداکثری از این امکان باید صف وستاد در کنار هم  وبا آسیب شناسی ونسبت به تقویت این حوزه گام بردارند .

در ادامه حسین حاجی پور مدیر شعب کرما ن  با اشاره به برنامه های بازایابی مدیریت گفت از ابتدای سال برای همه شعب برا ساس درجه ومنطقه ی  که قرار دارند هدف تعیین شده وبه صورت روزانه عملکرد شعبه رصدمی شود .

 

حاجی پورافزود در بخش پرداخت تسهیلات نیز با تلاش شعب، مدیریت کرمان در پرداخت تسهیلات از محل اوراق حق تقدم تسهیلات با تحقق 87درصدی هدف جز مدیریتهای موفق  بوده است

وی گفت با توجه به تحریم های صنعت  نفت وپتروشیمی ،در بخش مسکن وساختمان هنوز فرصت برای پیشرفت وجود دارد که  بافعال شدن بخش مسکن، بسیاری از مشکلات موجود قابل حل  هستند؛بنابراین سرمایه گذاری در بخش مسکن  موتورمحرکه اقتصاد را به حرکت در اورده واشتغال زایی را بهمراه خواهد داشت .

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/4/31