تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره اموزشی مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور 47نفر ا ز روسای شعب به مدت 8ساعت برگزارشد .

برگزاری دوره آموزشی مبارزه پولشویی در مدیریت کرمان

دوره اموزشی مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور 47نفر ا ز روسای شعب به مدت 8ساعت برگزارشد .

حسین حاجی پور مدیر شعب استان در ابتدای این دوره  با اشاره به حساسیتهای موجود در زمینه پولشویی وتامین مالی تروریسم برتوجه جدی کارکنان را به مقوله پولشویی وتامین مالی تروسیم تاکید کرد وگفت احراز هویت مشتریان باید به دقت انجا شود ودر صورتی که منشایپول مشخص نیست  نسبت به گزارش معاملات مشکوک به مقامات ذی صلاح اقدام شود .

مدیر شعب استان افزود در بازاریابی ها وجذب  منابع در شناسایی واحراز هویت باید دقت لازم بکار گرفته شود .

 در ادامه تعریف پولشویی ،قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مصادیق درآمدغیر قانونی ،ویژگی های جرم پولشویی ،اهداف پولشویان ،تطهیر پول ،جاگذاری ،لایه گذاری ،مشاغل در معرض سویاستفاده پولشویی ،انواع پول های قابل شستشو ،آثار نامطلوب اقتصادی واجتماعی پولشویی از جمله مطالب مطرح شده توسط نجف پی پر مدرس دوره بود

آخرین بروزرسانی 1398/4/31