تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان

بانک مسکن وزیر مجموعه های وزارت راه وشهرسازی همیار ،همکار وهم مسیر ساخت وساز درکشور ند .

بانک مسکن وزیر مجموعه های وزارت راه وشهرسازی همیار ،همکار وهم مسیر ساخت وساز درکشور ند .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان محمد غفوریان مدیر شعب استان با بیان مطلب در دیدار با مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای، بانک مسکن و زیر مجموعه های وزارت راه وشهرسازی را از یک خانواده عنوان  وبر تعامل دوسویه تاکید کرد

وی در ادامه با اشاره به  رسالت اصلی  بانک مسکن در حوزه ساخت وساز مسکن،  تعامل وهمکاری سازمانهای هم سو با این حوزه را حایز اهمیت شمرد .

غفوریان با تشریح خدمات  ومحصولات بانک مسکن از امادگی کامل این مدیر یت در زمینه  ارایه خدمات مورد نیازبه  اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای و مراجعه کنندگان به این اداره کل خبر داد

سیدعلی حاج سید  علیخانی مدیر کل راهداری  وحمل ونقل جاده ای استان نیز با ابراز خرسندی از دیدار صورت گرفته از ایجاد ارتباط وتعامل فی مابین استقبال کرد

در ادامه این دیدار راههای ایجاد ارتباط وتعاملات دوسویه بررسی شد  

آخرین بروزرسانی 1398/8/14