تازه های اخبار تازه های اخبار

افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی ،رونق بخش مسکن را در پی دارد

رحیمی انارکی در بازدید از شعب کرمان

مدیر عامل بانک با اشاره به برنامه های بانک مسکن در رونق بخشی به بخش مسکن با توجه به رکود موجود ،یکی از راهکارهای رونق مسکن را افزایش سال واحدهای مسکونی به بیش از 25سال عنوان کرد

ابوالقاسم رحیمی انارکی در حاشیه سفر به استان در حاشیه سفر به استان کرمان که همزمان با سفر رییس جمهور انجام شد ؛اظهار کرد پیش از این ،تسهیلات به واحدهای حداکثر 20تا 25سال ساخت پرداخت می شد ،اما در حال حاضر به 25تا30سال ساخت افزایش یافته است  

مدیر عامل بانک گفت افزایس سال ساخت  یکی از راهکارهای هست که یک محدوده وسعی تر از واحدهای مسکونی موجود را می توانددر سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد

رییس هیت مدیره بانک قیمت پایین تر ومتناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی دانسته  واظهار امیدوارکرد این امر  تاثیر مثبتی بر رونق مسکن بگذارد

رحیمی انارکی  موضوع افزایش سقف تسهیلات  از محل اوراق حق تقدم را از برنامه های دیگر بانک در رونق بخشی مسکن برشمرد وگفت کارهای نهایی درحال انجام است که  نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد ودر صورت موافقت بانک مرکزی ما می توانیم این امکان را برای گیرندگان متقاضی  تسهیلات فراهم کنیم

مدیر عامل بانک  به اجرای طرح اقدام ملی مسکن پرداختوگفت دولت درمجموع  احداث 400هزار واحد را در دستور کار قراد داده است وبا توجه به این که بانک مسکن تجربه مسکن مهر را دارد بنابراین بیشترین مسیولیت درخصوص اجرای این طرح  بر  عهده بانک خواهد بود

وی ادامه داد ما دراین مرحله برای ساخت 140هزار واحد را اعلام امادگی کردیم که بتوانیم در اجرای طرح اقدام ملی مسکن مسیولیت پرداخت تسهیلات آن را برعهده بگریم وباتوجه به توزیع انجام شده من این اطمینان را دارم که کارکنان  ما این توانایی را دارند ،که به بهترین نحوی این طرح را  اجراکنند  

 و ی گفت  تسهیلات خرید وساخت مسکن در حالت عادی کاهش داشته است از این رو  ما مشکلی در اجرای این برنامه در قالب این 140هزار واحد  نخواهیم داشت  

رحیمی انارکی یاد اور شد در طی سالهای گذشته 500تا 600هزار پرونده تسهیلاتی در حوزه مسکن داشته ایم که 140هزار واحد برای ما مشکل ساز نخواهد بود وبا توجه به اینکه عمده  اینها در قالب مجتمع خواهد بود شرایط را  راحت تر خواهد بود

مدیر عامل بانک درخصوص این موضوع که تاچه حد اجرای طرح اقدام ملی مسکن می تواند مسکن مورد نیاز در کشور را تامین کند اظهار داشت: با توجه به کسری  بحث مسکنی که در کشوروجود دارد  ونیازی که داریم ما نباید انتظار داشته باشیم که با احداث این 400هزار واحد مشکل مسکن حل شود اجرای این طرح در صورت تداوم  می تواند در بلند مدت مثمر ثمر باشد، ولی اگر به صورت مقطعی باشد بیشتر به عنوان یک مسکن می شود از آن یاد کرد

رییس هییت مدیره بانک اضافه کرد بنا به پیش بینی ها سالی 800هزار تا یک میلیون واحد مسکونی باید در کشور احداث شود که به هر حال در مقابل  نیاز کشورخیلی ناچیز است

رحیمی انارکی به مزیتهای طرح اقدام ملی مسکن نسبت به طرح مسکن مهرپرداخت و گفت در طرح اقدام ملی قرار است تمامی واحدها در محدود های شهری ساخته شود وبنابراین ما با مشکلات زیر بنایی وروبنایی که در خصوص مسکن مهر با آن مواجه بودیم در  این طرح روبرو نخواهیم بود

به گفته وی بحث عدم وجود متقاضی هم در این طرح  لحاظ  نخواهد شداین هم یک مزیتی است که نسبت به مسکن مهر دارد

وی افزود این طرح در مناطقی که دولت امکان واگذاری زمین راداردومتقاضی هم وجود  دارد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد که این موارد از جمله تفاوتی های است که این طرح  با مسکن مهر دارد
آخرین بروزرسانی 1398/8/28