تازه های اخبار تازه های اخبار

به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی ساعت مطالعه در مدیریت کرمان برگزار شد

همزمان با هفته کتاب وکتابخوانی برگزار شد

به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی ساعت مطالعه در مدیریت کرمان برگزار شد

 

بمنظور فرهنگ سازی وگسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانی در بین کارکنان برنامه ای  تحت  عنوان ساعت مطالعه در مدیریت کرمان اجراشد .

محمد غفوریان مدیر شعب استان یکی از مهم ترین اهداف برگزاری ساعت مطالعه در مدیریت کرمان را گسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانی در بین کارکنان عنوان کرد

مدیر شعب استان افزود گسترش فرهنگ مطالعه وکتابخوانی یکی از مهمترین ارکان توسعه فرهنگی در سازمان وجامعه است

شایان ذکر است در این برنامه کارکنان علاقه مند به مطالعه وکتابخوانی در سالن اجتماعات مدیریت ،یک ساعت مطالعه کردند .

 

 

آخرین بروزرسانی 1398/9/5