تازه های اخبار تازه های اخبار

طرح آتیه جوان در دبیرستان فن آوران کرمان تشریح شد

طرح آتیه جوان در دبیرستان فن آوران کرمان تشریح شد

گروه بازاریابی مدیریت کرمان در راستای اجرای برنامه های طرح آتیه جوان وجذب منابع خرد با حضور گروه بازاریابی مدیریت کرمان در دبیرستان فن آوران مزایای طرح آتیه جوان بانک برای والدین دانش آموزان تشریح کردند .
گروه بازاریابی این مدیریت با هماهنگی انجام شده با مسیولین دبیرستان فن آوران درنشست  اولیا ومربیان این دبیرستان حضوریافتند وبه شرایط افتتاح ومزایای حساب های صندوق پس انداز مسکن جوانان وآتیه طلایی را به حاضران توضیح دادند .
همچنین بروشور حساب های صندوق پس انداز مسکن جوانان وآتیه طلایی در این نشست جهت آشنایی بیشتر والدین دانش آموزان در بین آنان توزیع شد .
آخرین بروزرسانی 1395/11/4