اهمیت مد نظر قرار دادن خدمات کارمزد محور

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در نشست کمیته بازاریابی که با حضور اعضای اصلی کمیته و رؤسای شعب منتخب مشهد برگزار شد حمیدرضا همت آبادی معاون مالی و فناوری مدیریت با بیان این مطلب گفت : با توجه به قابلیت های خدمات بانکداری مجازی بانک به ویژه اینترنت بانک، بازاریابی ویژه در این زمینه و فراگیر کردن آن در بین مشتریان ضروری است و لازم است تمامی کارکنان صف و ستاد با برنامه ریزی آن را محقق کنند. معاون مالی و فناوری مدیریت همچنین بر لزوم تلاش بیشتر شعب به منظور بازاریابی و صدور ضمانتنامه به عنوان یکی از اهداف ابلاغی بانک تاکید کرد. سپس هادی عبدی از کارکنان دایره ارتباطات و بازاریابی ضمن تشریح مصوبات جلسه قبل، دستور جلسه را با موضوع (( بازاریابی ضمانتنامه و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک)) بیان کرد. همچنین در این جلسه از محسن خوشدل از کارکنان شعبه میدان امام خمینی مشهد به دلیل بازاریابی های مؤثر و رفتار مشتری مدارانه با اهدای هدایایی تقدیر شد. در این جلسه مصوبات و پیشنهاداتی از جمله شناسایی شرکت ها، ادارات و سازمان های محدوده شعبه به منظور انجام مذاکرات بازاریابی، فعالسازی خدمات بانکداری مجازی همزمان با افتتاح حساب و یا تشکیل خدمات بانکداری مجازی همزمان با افتتاح حساب و یا تشکیل پرونده تسهیلاتی برای مشتریان، راهنمایی مشتریان در خصوص سامانه اینترنت بانک، پیگیری دستگاه های کم کارو تلاش در جهت افزایش تراکنش ها، امکان ارایه و نصب نرم افزار USSD وQR، صدور ضمانتنامه برای مشتریانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند ، بررسی ضمانتنامه های صادره قبلی و مذاکره با مشتریان آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در این جلسه از محسن خوشدل از کارکنان شعبه میدان امام خمینی مشهد به دلیل بازاریابی های مؤثر و رفتار مشتری مدارانه با اهدا هدیه تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در نشست کمیته بازاریابی که با حضور اعضای اصلی کمیته و رؤسای شعب منتخب مشهد برگزار شد حمیدرضا همت آبادی معاون مالی و فناوری مدیریت با بیان این مطلب گفت : با توجه به قابلیت های خدمات بانکداری مجازی بانک به ویژه اینترنت بانک، بازاریابی ویژه در این زمینه و فراگیر کردن آن در بین مشتریان ضروری است و لازم است تمامی کارکنان صف و ستاد با برنامه ریزی آن را محقق کنند. معاون مالی و فناوری مدیریت همچنین بر لزوم تلاش بیشتر شعب به منظور بازاریابی و صدور ضمانتنامه به عنوان یکی از اهداف ابلاغی بانک تاکید کرد. سپس هادی عبدی از کارکنان دایره ارتباطات و بازاریابی ضمن تشریح مصوبات جلسه قبل، دستور جلسه را با موضوع (( بازاریابی ضمانتنامه و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک)) بیان کرد. همچنین در این جلسه از محسن خوشدل از کارکنان شعبه میدان امام خمینی مشهد به دلیل بازاریابی های مؤثر و رفتار مشتری مدارانه با اهدای هدایایی تقدیر شد. در این جلسه مصوبات و پیشنهاداتی از جمله شناسایی شرکت ها، ادارات و سازمان های محدوده شعبه به منظور انجام مذاکرات بازاریابی، فعالسازی خدمات بانکداری مجازی همزمان با افتتاح حساب و یا تشکیل خدمات بانکداری مجازی همزمان با افتتاح حساب و یا تشکیل پرونده تسهیلاتی برای مشتریان، راهنمایی مشتریان در خصوص سامانه اینترنت بانک، پیگیری دستگاه های کم کارو تلاش در جهت افزایش تراکنش ها، امکان ارایه و نصب نرم افزار USSD وQR، صدور ضمانتنامه برای مشتریانی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند ، بررسی ضمانتنامه های صادره قبلی و مذاکره با مشتریان آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین در این جلسه از محسن خوشدل از کارکنان شعبه میدان امام خمینی مشهد به دلیل بازاریابی های مؤثر و رفتار مشتری مدارانه با اهدا هدیه تقدیر شد. مدیر خراسان رضوی تاکید کرد

اهمیت مد نظر قرار دادن خدمات کارمزد محور

شرایط بانک در سال جاری ، شرایط خاصی است و با توجه به حذف یارانه مسکن مهر ضرورت دارد کارکنان صف و ستاد، کار مزد محوری را مدنظر قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، این مطلب را حسن خطیب زاده مدیر استان در نشست ارزیابی عملکرد شعبه مرکزی مشهد که با حضور معاون مالی و فناوری مدیریت، رؤسای برخی دوایر مدیریت و کارکنان این شعبه برگزار شد عنوان کرد .

وی گفت : با توجه به ارتقا درجه شعبه کلیه کارکنان شعبه  با همدلی و هم افزایی در حفظ این درجه تلاش کنند. مدیر استان افزود : همه کارکنان شعبه باید عامل مؤثری در جذب منابع و وصول مطالبات باشند .

خطیب زاده  اظهار کرد : هدف باید مشخص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، واقعی و دارای زمان مشخص باشد .

وی با اشاره به مزیت های رقابتی بانک مانند دولتی بودن، پشتوانه مردمی داشتن، خوشنام بودن تاکید کرد : کارکنان باید از مزیت های رقابتی بانک مسکن برای جذب مشتریان و تحقق اهداف ابلاغی استفاده کنند.

مدیر شعب استان با اشاره به اهمیت سیاست های اعتباری سال 98، اشراف کامل کارکنان را به این سیاست ها خواستار شد.

در ادامه حمیدرضا همت آبادی معاون مالی و فناوری مدیریت با تبریک ارتقای درجه شعبه مرکزی مشهد اظهار داشت : در سال جدید باید با  تلاش حداکثری  تمامی کارکنان ، برنامه ریزی مدونی برای تحقق اهداف ابلاغی شعبه داشته باشد.

وی افزود :کارکنان شعبه باید در بخش های وصول مطالبات و جذب منابع تلاش بیشتری را انجام دهند تا بتوانند در شاخص های ارزیابی عملکرد در این بخش ها،  امتیازات مطلوب را کسب کنند.

همت آبادی ادامه داد : در سال جدید یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد که دارای امتیاز بسیار بالایی است درصد استفاده کنندگان مشتریان شعب  از خدمات مجازی است  که ضرورت دارد شعبه این مهم را مدنظر قرار دهید.

در این نشست  بیژن صادقی رییس شعبه مرکزی مشهدگفت : با همدلی و همکاری کارکنان شعبه درجه شعبه مرکزی مشهد  از ممتاز ب به ممتاز الف ارتقای پیدا کرده و  از زحمات مضاعف و مستمر تمامی پرسنل شعبه قدردانی می کنم.

وی ادامه داد : در سال 98 یکی از مهمترین اولویت های شعبه ، پیگیری وصول مطالبات است که امیدوارم با همکاری کارکنان شعبه بتوانیم اهداف این بخش رامحقق کنیم.

آخرین بروزرسانی 1398/4/11