تکمیل و تحویل واحد های مسکن مهر تا پایان سال جاری

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود وعده داد

تکمیل و تحویل واحد های مسکن مهر تا پایان سال جاری

با توجه به افزایش قیمت مسکن با استقبال مراجعه کنندگان برای خرید واحدها مواجه هستیم و پیش بینی می کنیم واحدهای تکمیل شده تا پایان سال جاری فروش اقساطی و تحویل شود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، این مطلب را یزدانی مدیر عامل شرکت شهر جدید بینالود در نشستی که به منظور بررسی موانع و مشکلات موجود در تکمیل و احداث پروژه های مسکن مهر با حضور نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی و مدیر عامل و معاون شرکت عمران شهر جدید بینالود و مسیولان مدیریت برگزار شد عنوان کرد . یزدانی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بینالود گفت : ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس تعداد واحدهای فروش اقساطی

شده و تحویل واحدها به متقاضیان انجام می پذیرد،

در این نشست حسن خطیب زاده مدیر شعب استان اولویت اصلی بانک را فروش اقساطی و واگذاری واحدهای مسکن مهر عنوان کرد وافزود : به منظور تسریع در حل مشکلات مسکن مهر،  پرونده ها به صورت موردی در جلسات هفتگی با حضور نهادهای معرفی کننده مسکن مهر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود مشکلات غیر قابل حل در استان ، موارد به مرکز منعکس تا راهکار حل مشکل ارایه شود .

زهره کدخدا مزرجی رییس اعتبارات مدیریت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت : یکی ازمهمترین مشکلات و عدم استقبال برای فروش اقساطی طبق اعلام انبوه سازان در شهر جدید بینالود ، الزام خرید عرصه است که پیشنهاد می شود  در نشستی با حضور انبوه سازان و مسیولان شرکت عمران شهر جدید بینالود موضوع مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

وی افزود : یکی دیگر  از مشکلات پیش رو در این خصوص،  اخذ استعلام نظام وظیفه می باشد که لازم است مراتب به ادارات مرکزی تهران منعکس و جهت رفع مشکل کسب تکلیف شود.

آخرین بروزرسانی 1398/5/31