دانش آموزان مشهدی با خدمات بانکی آشنا شدند

دانش آموزان مشهدی با خدمات بانکی آشنا شدند

دانش آموزان مدرسه شمس توس با حضور در شعبه بلوار وکیل آباد مشهد با خدمات بانکی بانک مسکن آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، به منظور آشنایی با سیستم بانکی و نحوه خدمات دهی بانک ها به مشتریان ، دانش آموزان مدرسه شمس توس با در دست داشتن مدارک افتتاح حساب به شعبه بلوار وکیل آباد مشهد مراجعه کرده و پس از گرفتن شماره صندوق نسبت به افتتاح حساب اقدام کردند

در این بازدید محمد رضا عباسی رییس شعبه توضبحاتی را در خصوص مراحل افتتاح حساب و شرایط حساب پس انداز جوانان به دانش آموزان ارایه کرد.

آخرین بروزرسانی 1398/5/31