به حمایت بانک برای تامین مسکن کارکنان نیازمندیم

معاون دانشگاه فردوسی مشهد :

به حمایت بانک برای تامین مسکن کارکنان نیازمندیم

معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد خواستار حمایت بانک مسکن در تامین مسکن کارکنان و اعضاء هیات علمی این دانشگاه شد.

به گزارش روابط عمومی خراسان رضوی در  نشستی که به منظور توسعه تعامل با دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور حمیدرضا همت آبادی معاون مالی و فناوری اطلاعات این مدیریت برگزار شد، انصاری معاون اداری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد خواستار حمایت بانک مسکن در تامین مسکن کارکنان و اعضاء هیات علمی این دانشگاه شد.

 وی در این نشست که لاری مدیرمالی ، کاظمیان مدیر رفاهی دانشگاه،  محمدرضا عباسی رئیس شعبه بلوار سجاد مشهد، مرتضی قلی زاده رئیس دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت و هادی عبدی از کارکنان دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت نیز حضور داشتند، بانک مسکن را بانکی موفق در حوزه تخصصی خود دانست.

همت آبادی افزود: دانشگاه فردوسی مشهد با داشتن بیش از دو هزار نفر کارمند و عضو هیات علمی، 25 هزار  دانشجو و حضور 150 شرکت دانش بنیان در این دانشگاه مورد توجه بانک ها  هستند ولی با توجه به فعالیت تخصصی و انحصاری بانک مسکن، توسعه تعامل با این بانک در حوزه مسکن و ساختمان مورد درخواست این دانشگاه  است .

معاون مالی و فناوری اطلاعات مدیریت با اشاره به رزومه هشتادودوساله بانک مسکن در ارائه خدمات تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان از آمادگی این بانک برای ارائه خدمات بانکی خبر داد.

محمدرضا عباسی رئیس شعبه بلوارسجاد مشهد از آمادگی این شعبه خدمات VIP به کارکنان و اعضاء هیات علمی دانشگاه خبرداد.

در ادامه این  نشست مقرر شد به منظور توسعه تعامل، تفاهم نامه همکاری بین بانک و دانشگاه منعقدشود .

آخرین بروزرسانی 1399/11/28