آتیه طلایی 3 گامی برای جذب منابع خرد و پایدار

معاون خراسان رضوی عنوان کرد

آتیه طلایی 3 گامی برای جذب منابع خرد و پایدار

معاون مالی و فناوری اطلاعات خراسان رضوی بر افتتاح و واریز همزمان حساب سپرده آتیه طلائیه 3 با حساب پس انداز مسکن جوانان در جهت نیل به اهداف جذب منابع خرد و پایدار تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی خراسان رضوی در جلسه کمیته بازاریابی مدیریت  حمیدرضا همت آبادی این مطلب را در جلسه کمیته بازاریابی این مدیریت که با موضوع سپرده آتیه طلائی 3برگزار شد  عنوان کرد .

در ادامه با حضور  جمعی از کارشناسان و کارکنان مدیریت و شعب ،  پیشنهادات و چالش های مربوط به جذب منابع در حساب آتیه طلائی3 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

آخرین بروزرسانی 1399/12/16