برگزاری نشست کمیسیون وصول مطالبات در خراسان رضوی

برگزاری نشست کمیسیون وصول مطالبات در خراسان رضوی

بیست و نهمین نشست کمیسیون وصول مطالبات مدیریت شعب استان با حضور اعضای‌ کمیته و رؤسای شعب بهار مشهد، چهارراه میدان بارمشهد، قایم مشهد و بلوار شریعتی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب خراسان رضوی ،در این نشست ابوالفضل مهران مدیر شعب استان پیگیری مستمر مطالبات معوق شعب را  به صورت ویژه خواستار شد. در ادامه این نشست مرتضی ناصری معاون اجرایی مدیریت پیگیری و کنترل مشارکت های سررسید شده را مورد تاکید قرار داد و برای شعب حاضر در جلسه تا پایان دی ماه تعیین هدف نمود.
سپس امیر نوروزی معاون حوزه حراست استان برگزاری نشست های  منظم در خصوص پیگیری مطالبات معوق ،  تلاش در راستای  جذب منابع و گردش شغلی کارکنان رمورد تاکید قرار داد.
در پایان محمد شیروان رییس دایره وصول مطالبات مدیریت نیز پیگیری مستمر پرونده های اجرایی و گزارش پیشرفت آن به مدیریت شعب تاکید کرد.

 

آخرین بروزرسانی 1395/11/3