بر اهمیت نقش شعب در جذب منابع و وصول مطالبات تاکید کرد

مدیر امور استان ها و مناطق در خراسان رضوی

بر اهمیت نقش شعب در جذب منابع و وصول مطالبات تاکید کرد

کمیسیون وصول مطالبات مدیریت با حضور جعفر آقاملایی مدیر امور استان ها و مناطق،‌ اعضای کمیسیون و تعدادی از روسای شعب مشهد در مدیریت برگزار شد.
 در این نشست جعفرآقاملایی با مطلوب ارزیابی نمودن روند پیگیری مطالبات در استان بر تلاش مضاعف جهت تحقق اهداف مدنظر مدیران عالی بانک در سالجاری تاکید کرد. در ادامه وی با مهم دانستن کارکرد شعب در اجرای اهداف بانک در حوزه های جذب منابع و وصول مطالبات به ستاد مدیریت بعنوان پشتیبانی کننده شعب اشاره و بر اجرای صحیح این نقش تاکید نمود سپس در ادامه جلسه پرونده های مربوط به شعب حاضر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و روسای شعب به ارایه مشکلات شعب در خصوص وصول مطالبات پرداختند.
آخرین بروزرسانی 1394/4/24