تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب خراسان رضوی

اطلاعات بانکی خود را با بخشنامه خوانی ، به روز کنید

کارکنان باید با مطالعه مستمر بخشنامه ها همواره اطلاعات بانکی خود را به روز کنند تا بتوانند به نحو مطلوبی مشتریان را راهنمایی کنند.

جلسه بخشنامه خوانی با حضور مدیر شعب استان، معاونان مدیریت و کارکنان مدیریت شعب برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، حسن خطیب زاده مدیر شعب استان  با بیان این مطلب در نشست بخشنامه خوانی که  با حضور معاونان مدیریت و کارکنان مدیریت شعب برگزار شد. بخشنامه خوانی را یک فرایند موثر  در ارتقای دانش شغلی کارکنان  برشمرد.

 وی اظهار داشت : با توجه به اهمیت ارتقای شغلی کارکنان ، اجرای طرح دانشمداری در بخشنامه خوانی با اهداف ویژه ای از جمله ساماندهی، هوشمند نمودن و استمرار جلسات بخشنامه خوانی، بازخوانی بخشنامه ها در حوزه های عملیاتی ویژه مانند تخصیص منابع، تجهیز منابع، تقویت بنیه علمی و افزایش و ارتقای سطح دانش کاربردی کارکنان، در دستور کار قرار گرفته است .

مدیر شعب استان افزود : کارکنان صف و ستاد باید دست به دست هم داده و با کمک هم نقاط ضعف رارفع  و نقاط قوت را تقویت کنند.

خطیب زاده تاکید کرد : مقرر شده است بخشنامه های ارسال شده از مرکز در کارگروهی با حضور تعدادی از کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد سپس به شعب ارسال شود.

آخرین بروزرسانی 1398/2/7