تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری نشست کمسیون وصول مطالبات در مدیریت خراسان رضوی

بیست و هفتمین جلسه کمیسیون وصول مطالبات استان در با حضور موسوی فرد معاون مالی و فناوری اطلاعات، پورقربانی رییس حوزه ناظر جنوب خراسان برگزار شد.در این نشست که معاون حوزه حراست، ریس دایره حقوقی و وصول مطالبات، ریس دایره امور اعتباری مدیریت و رؤسای شعب تحت پوشش حوزه ناظر جنوب خراسان نیز حضور داشتند

موسوی فرد معاون مالی و فناوری استان درخصوص فلسفه برگزاری جلسات کمیسیون و اهمیت پیگیری تصمیمات متخذه در آن از سوی شعب به منظور تسهیل و تسریع وصول مطالبات مطالبی را عنوان کرد.

در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت مطالبات استان و شعب تحت پوشش حوزه ناظر جنوب توسط غلامزاده رییس دایره حقوقی و وصول مطالبات استان ارایه و راهکارهای اجرایی مؤثر در سایر شعب استان علی الخصوص در بخش مطالبات روستایی توسط وی مطرح شد.

سپس پرونده های تسهیلاتی شعب و آخرین وضعیت مطالبات هر شعبه به تفکیک سرفصل های تسهیلاتی مورد بررسی قرار گرفت.

آخرین بروزرسانی 1394/4/24