تازه های اخبار تازه های اخبار

با تلاش مدیریت خراسان رضوی

بنیاد بین المللی فرهنگی امام رضا (ع) مشتری بانک شد

پیگیری مستمر و مذاکرات متعدد شعبه میدان راه آهن مشهد با مدیران بنیاد بین المللی فرهنگی امام رضا (ع) منجر به جذب بیش از سی میلیارد ریال از منابع این بنیاد نزد بانک مسکن شعبه میدان راه آهن شد. به همین منظور و همزمان با سالروز تاسیس این بنیاد ،منصوری رییس شعبه میدان راه آهن مشهد، بدخشان کارشناس بازاریابی مدیریت با حضور در محل این مرکز و تقدیم کیک منقش به لوگوی بنیاد از مدیران آنان تقدیر کردند.

در جریان این دیدار جعفری مدیر این مرکز اظهار داشت: بانک مسکن علاوه بر داشتن پرسنل پرکار و پرتلاش در امری فعالیت می نماید که مورد رضای خداوند و امام رضا (ع) می باشد و آن هم فعالیت در راستای خانه دار نمودن مردم است. هدف از تمرکز وجوه ما در بانک مسکن این است که از دعای خیر کسانی که صاحب خانه می شوند بهره مند شویم.

وی ادامه داد: سرعت و دقت پرسنل بانک مسکن علی الخصوص کارکنان شعبه میدان راه آهن مشهد بسیار جالب توجه است و ما در هر لحظه تقاضایی را ارایه می نماییم بلافاصله پیگیری و اجرا می شود.

در ادامه این نشست کارشناس بازاریابی مدیریت نیز از خلق خوش مدیران و کارکنان بنیاد تشکر نمود و اظهار داشت: تمام افتخار بانک مسکن به مشتریان معتبر، محبوب و ارزشمند است. این مجموعه یک مجموعه ارزشی و فرهنگی است و امیدواریم که پرسنل بانک مسکن بتوانند خدمات درخور توجه و مورد رضایت این بنیاد را ارایه نمایند و ما از اینکه بانک مسکن را به عنوان بانک عامل خود انتخاب نموده اید افتخار می کنیم.

آخرین بروزرسانی 1394/4/24