تازه های اخبار تازه های اخبار

در خراسان رضوی صورت گرفت

تقدیر از کارکنان برتر در ورزش و کتابخوانی

با اهدا لوح و کارت هدیه از تعدادی از کارکنان انتظامات خراسان رضوی که در مسابقات کتابخوانی و ورزشی موفق به کسب رتبه برتر شدند تجلیل شد.

  به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی ، در این نشست سیدرضا موسوی معاون حفاظت و امور ایمنی حوزه حراست مدیریت  از زحمات کارکنان  انتظامات در تامین امنیت محیط ها و ماموریت های پولرسانی  تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه اهم وظایف  کارکنان انتظامات از قبیل ملاحظات ماموریت های پولرسانی ،  رفتارهای افراد مشکوک ، نحوه حفاظت و اصول نگهبانی  تشریح شد.

در پایان به منظور ایجاد انگیزه و نقش تاثیر گذار همکاران انتظامات در تامین نظم و امنیت و افزایش بهره وری بانک ، کارت هدیه به  کارکنان انتظامات اهدا شد.

آخرین بروزرسانی 1398/10/9