تازه های اخبار تازه های اخبار

ریس شعبه صارمی

تعلق خاطر کارکنان عامل موفقیت شعب است

شعبه شهید صارمی مشهد از موفق ترین شعب مدیریت خراسان رضوی در سه ماهه ابتدای سال 93 است که با تلاش کارکنان موفق شده است در جذب منابع و وصول مطالبات موفقیت های چشمگیری را کسب نماید. این شعبه در سال 1388 افتتاح و هم اکنون با درجه چهار و تعداد 6 نفر پرسنل در حال فعالیت است. شعبه شهید صارمی مشهد در سه ماهه ابتدای سال جاری با جذب منابعی در حدود 64 میلیارد ریال معادل 55 درصد رشد داشته که توانسته در میان 72 شعبه تحت پوشش مدیریت رتبه اول جذب منابع را به خود اختصاص دهد.

همچنین در بخش وصول مطالبات نیز با کاهش 85 درصدی مطالبات یکی از شعب موفق در این بخش بوده است. از این رو به منظور آگاهی از دلایل موفقیت شعبه گفتگویی را با غلامرضا اسعدی رییس شعبه انجام داده ایم که در پی می آید.

1- عملکرد شعبه درجذب منابع را در سه ماهه اول سالجاری چگونه ارزیابی می کنید؟

خوشبختانه فعالیت شعبه در سه ماهه ابتدای سال 93 به گونه ای بوده که توانسته ایم علاوه بر نایل شدن به اهداف تعیینی در جذب منابع (40%) سال93، میزان 18 درصد نیز تا مقطع کنونی از اهداف تعیین شده پیشی بگیریم و با جذب منابعی بالغ بر 63.600.000.000 ریال در سه ماهه ابتدای سال جاری معادل 55 درصد رشد داشته و حایز رتبه نخست در جذب منابع در بین شعب استان شده ایم.

2- چه عواملی را در موفقیت شعبه درجذب منابع موثر می دانید و رویکرد شما برای دستیابی به اهداف در این بخش چه بوده است؟

به عقیده من یکی از مهمترین عوامل موفقیت در هر سازمان چگونگی وضعیت به کارگیری نیروی انسانی در آن سازمان خواهد بود. مسلماً برای به حداکثر رساندن بهره وری نیروی انسانی تنها عامل موثر ایجاد حس همگرایی و برانگیختن احساس تملک و تعلق خاطر تک تک کارکنان نسبت به سازمان است که البته در این مسیر نبایستی از توجه به علایق و توانایی های پرسنل جهت تصدی مسیولیت ها غافل ماند. اینجانب بعنوان مسیول شعبه سعی در بکارگیری این نگرش در حیطه مسیولیت خود داشته ام و احراز موفقیت شعبه را مرهون همدلی و همگرایی در بین کارکنان می دانم .

3- در حوزه تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتریان و وفادار سازی ایشان چه اقداماتی انجام داده اید؟

رویکرد شعبه جهت تکریم و وفادارسازی مشتریان احترام به نظر ایشان در تصمیم گیری و انتخاب نوع خدمات بوده به نحوی که حتی در صورت اخذ تصمیم مشتریان بر خلاف منافع مقطعی بانک نظیر انتخاب بانک رقیب و کاهش چشمگیر موجودی حساب به هیچ عنوان برخوردی خلاف ادب و احترام دریافت نمی کنند. بنده معتقدم این رویکرد و همچنین صداقت محوری به ایجاد حسن اعتماد و تعلق خاطر مشتریان از طریق ارتباط موثر با کارکنان منتج می گردد.

4- خدمات بانکداری الکترونیکى در رضایتمندی و جذب مشتریان چه تاثیری دارد ؟

بدون شک با توجه به پیشرفت فزاینده مبادی ارتباطی و اطلاعاتی در عصر حاضر، یکی از ابزارهای اساسی و زیربنایی جهت ارایه خدمات به مشتریان استفاده از سیستم های به روز شده بانکداری الکترونیک خواهد بود که مسلماً در رضایتمندی و جذب مشتریان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

5- واحدهای ستادی تاچه حد می توانند در عملکرد بهتر شعب تاثیر گذار باشند؟

همانگونه که یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد شعب سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از نحوه ارایه خدمات می باشد مطمیناً رضایتمندی شعب نیز از نحوه تعامل واحدهای ستادی بعنوان بستر سازان فعالیت شعب می تواند شاخص ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی قرار بگیرد و این مطلب نزدیکی هر چه بیشتر این واحدها را با شعب ایجاب می کند.

6- موانع و مشکلات پیش روی شعبه شما چیست ؟

همانگونه که مستحضرید این شعبه در منطقه ای واقع گردیده که از ظرفیت نسبتاً بالای امکانات مالی برخوردار است اما متاسفانه فاصله این شعبه نسبت به منطقه قرارگیری سایر بانک ها، به نوعی فرصت مواجهه با مشتریان سایر بانک ها را سلب نموده است که امیدوارم این موضوع در آینده مرتفع گردد.

7- چه پیشنهادی جهت بهبود وضعیت کنونی با هدف موفقیت بیش از پیش بانک در بازار رقابت فعلی دارید؟

البته پیشنهادات بسیار سازنده ای از سطح شعب تاکنون منشای آثار بسیا ر خوبی برای سازمان بوده است، هرچند ارایه همه پیشنهادات و طرح مسایل و مشکلات در این فرصت اندک امکانپذیر نیست اما به عقیده بنده بکارگیری مدیران دانش محور در سطوح میانی و ایجاد ساختارهای علمی سنجش استعداد و توانایی پرسنل در امر انتصابات و نیز پیاده سازی روش های موثر در امر همگرایی پرسنل نظیرتاسیس کانون های فرهنگی، هنری و... برای پرسنل بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد و همچنین محوریت مدیریت بر مبنای روابط انسانی می تواند در دستیابی به اهداف سازمان تاثیر به سزایی داشته باشدکه البته تحت مدیریت تاثیرگذار مدیرعامل سازمان بعنوان یک چهره علمی، بکارگیری اینگونه روش ها جهت نیل به اهداف را بسیار محتمل می نماید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/4