تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست مسوولان مدیریت شعب استان با مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان

نشستی با هدف دیدار و گفتگو با رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی با حضور مدیر شعب استان، معاون اجرایی، کارشناس بازاریابی ، رییس شعبه بلوار خیام مشهد، و مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی ساختما ن برگزار شد.
در این نشست ابوالفضل مهران مدیر شعب استان با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان با تمرکز حساب های خود به مبلغ 162 میلیارد ریال‌در حساب سپرده پویای ممتاز، یکی از مشتریان خاص بانک است گفت: بانک مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان همه عضو یک خانواده هستند . وی ادامه داد: در سال جاری با سیاست های وزارت مسکن بی سابقه ترین تسهیلات را در بخش ساخت مسکن که یکی از رسالت های اصلی بانک مسکن است پرداخت کرده ایم.
در ادامه این نشست، مهندس کامران رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: با توجه به اینکه این سازمان 33.000 عضو دارد و تمرکز مالی همه اعضای‌ در بانک مسکن است تمام تلاش ما در سازمان تا کنون  این بوده است که با راهنمایی بانک مسکن بهترین حساب را برای اعضای افتتاح کنیم تا بتوانیم باعث رضایتمندی اعضای شویم. وی اظهار امیدواری کرد تا ارتباط و تعامل متقابل بانک مسکن و سازمان نظام مهندسی همچنان پایدار و مستمر باشد.
آخرین بروزرسانی 1395/12/16