وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان

بر اساس نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390، جمعیت استان خوزستان بیش از چهار میلیون و ٥٣١ هزار نفر (حدود 6.03درصد جمعیت کل کشور) بوده و از این لحاظ در رتبه پنجم را در بین استان‌های کشور قرار دارد نسبت جنسی جمعیت استان 101.8 است؛ یعنی به ازای هر 100 نفر زن (و دختر)، 101.8نفر مرد (و پسر) وجود دارند

استان خوزستان به رغم اینکه تنهاحدود 4% ازمساحت کل کشور را تشکیل می دهد بیش از 30% کل آبهای سطحی کشور را درخود جای داده است این استان با پنج رودخانه مهم به علاوه دریاچه های پشت سدهای دز، شهیدعباسپور، شهدای ، کرخه ، خیرآباد ، کارون 3، کارون 4، گدارلندروتالاب های متعدد ازجمله هورشادگان وهورالعظیم که درنواحی مختلف آن پراکنده اند ازنظرذخایرشیلاتی وزیرکشت بردن زمین های مستعد کشاورزی استان وتولید برق وتقویت نیروگاههای کشورسهم بسزایی دارند

Image result for ‫رودخانه کارون‬‎ 
 
رود خانه کارون
***
Image result for ‫سد دز‬‎
سد دز
***
Image result for ‫سد شهید عباسپور‬‎
سد شهید عباسپور
***
 
Image result for ‫سد کرخه‬‎
سد کرخه
***
Image result for ‫سد خیرآباد خوزستان‬‎
سد خیرآباد
***
Image result for ‫سد کارون 3‬‎
سد کارون 3
***
Image result for ‫سد کارون 3‬‎
سد کارون 3
***
Image result for ‫سد کارون4‬‎
سد کارون 4
***
گدار لندر
***
Image result for ‫تالاب شادگان‬‎
تالاب شادگان
***
Image result for ‫تالاب شادگان‬‎
تالاب شادگان
***
Image result for ‫تالاب هورالعظیم‬‎
تالاب هورالعظیم
***
Image result for ‫تالاب هورالعظیم‬‎
تالاب هورالعظیم

ازسوی دیگر علاوه برمنابع آب شیرین ، این استان دارای بیش از 200 کیلومترخط ساحلی درخلیج فارس است که با درنظرگرفتن پهنه وسیع خوریات استان که بزرگترین ووسیع ترین خورهای خلیج فارس به حساب می آیند شرایط خاص آب وهوایی مناسب برای پرورش انواع ماهیان گرم آبی ووجود پتانسیل های فراوان تکثیروپرورش ماهیان بومی را در سطح منطقه فراهم نموده است .

وجود بنادرمهم ازقبیل بندرامام خمینی ، بندرماهشهر، بندرخرمشهر، بندرهندیجان سطح دسترسی استان وکشوررا به آبهای آزاد وارتباط تجاری وبازرگانی با سایرملل را بخوبی فراهم نموده است .

 
Image result for ‫ماهیان خوزستان‬‎
ماهیان گرمابی
***
Image result for ‫بندر امام خمینی‬‎
بندرامام خمینی
***
Image result for ‫ماهشهر خوزستان‬‎
بندرماهشهر
***
Image result for ‫بندر خرمشهر‬‎
بندر خرمشهر
***
Image result for ‫هندیجان‬‎
بندرهندیجان
***

درسال 1308 خورشیدی نخستین چاه نفت ایران درخوزستان درشهرمسجدسلیمان حفرونفت ازآن استخراج شده استان خوزستان یکی ازغنی ترین استان های ایران درزمینه منابع نفت وگازاست که درحال حاضرعمده درآمد کشورازراه صدوراین دومحصول طبیعی حاصل میشود .

 
Image result for ‫نخستین چاه نفت ایران‬‎
نخستین چاه نفت ایران - مسجدسلیمان
***
Image result for ‫تصویر مسجدسلیمان‬‎
مسجدسلیمان
***
 

مهمترین حوزه نفتی امروزخوزستان ، حوزه اهوازاست ، پالایشگاه آبادان وشرکت های پتروشیمی ماهشهرازجمله صنایع وابسته به نفت دراین استان هستند .

Image result for ‫میدان نفتی اهواز‬‎ 
 
بخشی از میدان نفتی اهواز
***
Image result for ‫پالایشگاه آبادان‬‎
پالایشگاه آبادان
***
Image result for ‫پتروشیمی ماهشهر‬‎
پتروشیمی های ماهشهر

کارخانجات ذوب وفولاد سازی و محصولات آهنی وفولاد سازی ولوله سازی ازجمله صنایعی هستند که تاثیربسزایی دراقتصاد منطقه واستان دارند .

ازجمله این مجموعه ها می توان به لوله سازی خوزستان ، گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، شرکت فولاد خوزستان ، نورد کاویان و .... اشاره کرد .

Image result for ‫صنایع ذوب آهن خوزستان‬‎
ذوب آهن -خوزستان
***
Image result for ‫شرکت فولاد خوزستان‬‎
شرکت فولاد خوزستان
***
Image result for ‫کارخانه لوله سازی اهواز‬‎
کارخانه لوله سازی اهواز
***
Image result for ‫کارخانه نورد کاویان‬‎
کارخانه نورد کاویان
***

آب فراوان رودهای کارون ، کرخه ، جراحی ، اروند ودزکه اکثراًجزو پرآب ترین رودهای ایران هستند وساختارجلگه ای استان خوزستان ، قابلیت بالقوه کشاورزی فراوانی درآن ایجاد کرده است . جداازکشاورزی سنتی ونیمه مکانیزه محصولات سنتی ( مثل برنج ، گندم ، مرکبات وصیفی جات) نیشکرهم به صورت صنعتی درقالب طرح های توسعه نیشکروصنایع جانبی استان خوزستان درابعاد جغرافیایی وسیعی کاشته شده ومورد بهره برداری قرارمی گیرد .

 

 

Image result for ‫رودخانه کارون‬‎
کارون
***
Image result for ‫رودخانه کرخه‬‎
رود کرخه
***
Image result for ‫رودخانه جراحی‬‎
رودخانه جراحی
***
Image result for ‫اروند رود‬‎
اروند رود
***
Image result for ‫رود دز‬‎
رود دز
***
Image result for ‫تصاویر جلگه خوزستان‬‎
جلگه خوزستان
***
Image result for ‫کشاورزی در خوزستان‬‎
کشاورزی در خوزستان
***
Image result for ‫مزارع نیشکر خوزستان‬‎
مزارع نیشکر-خوزستان
***
Image result for ‫کاشت برنج خوزستان‬‎
شالیزار-خوزستان
***
Image result for ‫خوشه های گندم‬‎
گندمزار - خوزستان
***
Image result for ‫مرکبات خوزستان‬‎
مرکبات-خوزستان
***
Image result for ‫تصویر صیفی جات‬‎
صیفی جات-خوزستان
***
Image result for ‫توت فرنگی خوزستان‬‎
تولید توت فرنگی-خوزستان
***
 
خوزستان ازجلمه استان هایی است که درطول جنگ هشت ساله (1367-1359) دچارآسیب وعقب ماندگی فراوانی شد ازاشغال طولانی مدت برخی مناطق استان گرفته تا موشک باران دایمی برخی شهرهای آن مثل دزفول وحملات هوایی وزمینی به شهرهای بستان ، هویزه ، سوسنگرد ، اهواز، شوش ، شادگان ، اشغال خرمشهروحصرآبادان وبمباران هوایی اکثر شهرهای استان همه وهمه باعث آسیب های فراوان به سرمایه های طبیعی وانسانی وزیر ساخت های فرهنگی ، اجتماعی واقتصادی آن شده است.
 
Image result for ‫جنگ خرمشهر‬‎
جنگ تحمیلی
***
Image result for ‫موشک باران دزفول‬‎
خسارت جنگ به شهرها
***
Image result for ‫بمباران هوایی دزفول‬‎
بمباران دزفول
***
Image result for ‫جبهه و جنگ‬‎
دفاع غیورمردان ایرانی
***
Image result for ‫حمله به تاسیسات نفتی ایران‬‎
حمله به تاسیسات نفتی خوزستان