نمایش محتوای وبی نمایش محتوای وبی

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان اعلام كرد:
تسهيلات مسكن جوانان در شهرهاي خوزستان چقدر است؟
مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان، مبلغ تسهيلات پرداختي به دارندگان حساب پس انداز مسكن جوانان بعد از مدت 15 سال سپرده گذاري در شهرهاي استان خوزستان را اعلام كرد.

به گزارش روابط عمومي مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان، علي اصغر نادري با اشاره به موافقت شوراي پول و اعتبار با پيشنهاد بانك مسكن مبني بر افزايش سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان اظهار كرد: هم اكنون سقف تسهيلات از محل حساب پس انداز مسكن جوانان در پايان دوره سپرده گذاري 15 ساله براي افتتاح كنندگان اين حساب در سال جاري در تهران به يك ميليارد تومان، شهرهاي بزرگ به 850 ميليون تومان و در ساير شهرها به 700 ميليون تومان افزايش پيدا كرد.

وي افزود: بر همين اساس؛ شهر اهواز در بين شهرهاي بزرگ طبقه بندي مي شود و سقف تسهيلات حساب پس انداز جوانان در اين شهر به  850 ميليون تومان افزايش يافت و در ساير شهرهاي استان خوزستان دارندگان اين حساب مي توانند از 700 ميليون تومان تسهيلات استفاده كنند.

نادري با اشاره به اينكه حساب پس انداز جوانان يك حساب پس انداز با نگاهي بلند مدت براي تامين منزل مسكوني است، بيان كرد: اين تصميم با هدف تامين آتيه فرزندان در حوزه مسكن اتخاذ شده تا دغدغه خانواده ها براي مسكن فرزندانشان از مسير پس انداز تحقق پيدا كند.

مدير شعب بانك مسكن استان خوزستان در خصوص حساب جوانان نيز گفت: حساب پس انداز مسكن جوانان ماهيتا يكي از انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بوده كه دارنده حساب قادر است با رعايت برنامه سپرده گذاري ارائه شده توسط بانك در بلند مدت از مزايا و تسهيلات ويژه حساب مذكور برخوردار شود.

نادري ادامه داد: مدت انتظار براي دريافت وام مسكن جوانان بين 5 تا 15 است ولي براي دريافت حداكثر سقف اين تسهيلات يعني 850 ميليون تومان براي اهواز و 700 ميليون براي ساير شهرهاي استان بايد مدت 15 سال منتظر بود.

وي عنوان كرد: جزئيات چگونگي افتتاح حساب پس انداز جوانان و چگونگي واريز مبالغ براي سپرده گذاري در سايت بانك مسكن به نشاني www.bank-maskan.ir موجود است.

ساعت : 11:54:00
تاريخ : 1400/06/30

تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور همکاران حوزه ستاد درمحل دفترکار ایشان صورت گرفت

تقدیر ازمدیر شعب خوزستان درروز کارمند

کارکنان حوزه ستاد به همراه معاونین مدیریت خوزستان ومسیول حوزه حراست با حضور دردفتر مدیرشعب استان اززحمات وتلاش های خستگی ناپذیر وی در روز کارمند قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، طی سه سال گذشته مدیرشعب این استان با تشویق همکاران به مناسبت های مختلف موجب افزایش انگیزه آنان به منظور کاروفعالیت بیشتردرمسیرتحقق اهداف بانک نموده است . دربازه زمانی سه سال گذشته با پایش عملکرد کارکنان بیش از 300 نفر از آنان مورد توجه وتشویق ایشان قرارگرفتند.
این محرک های مثبت وتقویت کننده تاکنون اثرقابل توجهی درافزایش روحیه نشاط وشادابی همکاران داشته است .امیدواری ، تحرک وبالندگی ، اعتماد به نفس ، انجام کار بهتروشوق وذوق به زندگی سازمانی وحتی زندگی شخصی ازمهمترین دست آوردهای درنظرگرفتن نکات مثبت وجه شخصیتی افراد است .
به عبارت دیگر تکیه برویژگی ها ومزیت های خوب رفتاری افراد درسازمان ها اثربخش تر ازاصراروتوقف برنقاط ضعف شخصیتی آنان است .
این نگاه خوب درحوزه های صف وستاد مدیریت خوزستان تاکنون دنبال شده وخوشبختانه نتایج خوبی هم درافزایش کارایی منابع انسانی وهم دراثربخشی بیشترفعالیت ها داشته است .
به همین منظور ودرراستای قدردانی ازشیوه رفتار وبرخورد مناسب مدیرشعب استان،‌مجموعه کارکنان حوزه ستادی این مدیریت تصمیم به قدردانی ازوی درروز کارمند گرفتند.امید است این روش وسنت نیکو به گونه ای متقابل وصادقانه وبارعایت موازین اخلاقی وانسانی فضای سازمان های اداری را به بوی خوش صمیمت وهمدلی درسال همدلی وهمزبانی عطرآگین نماید .
گفتنی است دراین آیین نیکو ، هدایایی ارزشمند ومعنوی ازطرف همکاران به مدیرشعب استان اهدا گردید .
 
تقدیر ازمدیر شعب خوزستان درروز کارمند
کارکنان حوزه ستاد به همراه معاونین مدیریت خوزستان ومسیول حوزه حراست با حضور دردفتر مدیرشعب استان اززحمات وتلاش های خستگی ناپذیر وی در روز کارمند قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، طی سه سال گذشته مدیرشعب این استان با تشویق همکاران به مناسبت های مختلف موجب افزایش انگیزه آنان به منظور کاروفعالیت بیشتردرمسیرتحقق اهداف بانک نموده است . دربازه زمانی سه سال گذشته با پایش عملکرد کارکنان بیش از 300 نفر از آنان مورد توجه وتشویق ایشان قرارگرفتند.
این محرک های مثبت وتقویت کننده تاکنون اثرقابل توجهی درافزایش روحیه نشاط وشادابی همکاران داشته است .امیدواری ، تحرک وبالندگی ، اعتماد به نفس ، انجام کار بهتروشوق وذوق به زندگی سازمانی وحتی زندگی شخصی ازمهمترین دست آوردهای درنظرگرفتن نکات مثبت وجه شخصیتی افراد است .
به عبارت دیگر تکیه برویژگی ها ومزیت های خوب رفتاری افراد درسازمان ها اثربخش تر ازاصراروتوقف برنقاط ضعف شخصیتی آنان است .
این نگاه خوب درحوزه های صف وستاد مدیریت خوزستان تاکنون دنبال شده وخوشبختانه نتایج خوبی هم درافزایش کارایی منابع انسانی وهم دراثربخشی بیشترفعالیت ها داشته است .
به همین منظور ودرراستای قدردانی ازشیوه رفتار وبرخورد مناسب مدیرشعب استان،‌مجموعه کارکنان حوزه ستادی این مدیریت تصمیم به قدردانی ازوی درروز کارمند گرفتند.امید است این روش وسنت نیکو به گونه ای متقابل وصادقانه وبارعایت موازین اخلاقی وانسانی فضای سازمان های اداری را به بوی خوش صمیمت وهمدلی درسال همدلی وهمزبانی عطرآگین نماید .
گفتنی است دراین آیین نیکو ، هدایایی ارزشمند ومعنوی ازطرف همکاران به مدیرشعب استان اهدا گردید .
آخرین بروزرسانی 1394/11/21