فهرست اخبار فهرست اخبار

باحضور مدرسین برتر آموزشی سال 93 صورت گرفت

تقدیر از برگزیدگان آزمون سنجش شغلی مدیریت خوزستان

طی نشستی با حضور لطف اله آباد معاون اجرایی مدیریت خوزستان و مدرسین برتر آموزشی از برگزیدگان آزمون سنجش شغلی این مدیریت در سال 93 تقدیر شد.

ه گزارش روابط عمومی خوزستان ، معاون اجرایی این مدیریت در آغاز طی سخنانی اظهار کرد:

آموزش کاربردی و هدفمند کارکنان موجب افزایش کارایی منابع انسانی یک سازمان و بهره وری بیشتر از مجموعه فعالیت ها می شود. هم آموزه هایی که تغییر و تعالی نگرش انسان را در بر دارند و هم مفاهیمی که در سطح فعالیت های روزانه سازمان مورد استفاده قرار گرفته و کاربردی هستند همگی در فرآیند برنامه ریزی آموزشی باید لحاظ و مورد نظر قرار گیرند.

به عبارت دیگر یکی از کارکردهای مهم آموزش ، به فعلیت رساندن تواناییها و استعداد های بالقوه انسان است برای رسیدن به کمال وجودی خود. به فعلیت رساندن هم شامل مفاهیم عملی و کاربردی است و هم مجموعه ای از نگرش ها ، جهان بینی و دیدگاه انسان را در بر می گیرد و این فرآیند مهم با آموزش و یادگیری به نتایج بهتری منجر خواهد شد.

وی افزود: در بحث آموزش ، انتقال مفاهیم مهم است اما تغییر نگرش و رفتار که اساسی ترین دست آورد دوره آموزشی است مهمتر و اثر گذارتر است. اگر آموزش با تغییر نگرش و یا تغییر رفتار همراه نباشد این نوع آموزش نیاز به بازنگری و آسیب شناسی در بخش محتوا و مخاطب دارد.

در هر صورت استفاده از ابزارهای نوین آموزشی ، احساس نیاز مخاطبین به فراگیری ، تاثیر دانش و معلومات در سرنوشت شغلی و سازمانی و پیشرفت کارکنان ، برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیاز فراگیران ، استفاده از مدرسین با کفایت و فرهیخته ، توجه به ارزشیابی پایان دوره و جدیت لازم در این خصوص ، فراهم آوردن زمینه های علاقمندی کارکنان به امر پژوهش و آموزش همگی از مواردی است که به استغنای برنامه های آموزشی کمک می کنند.

در ادامه نشست به علی سمندی همکار شاغل در شعبه زیتون کارمندی اهواز در گروه متصدیان امور بانکی که بعنوان نفر برتر فنی کشور انتخاب شده است لوح تقدیر ، کارت هدیه و شاخه گل اهدا گردید.

در گروه پایوران خدمات بانکی مهدی کرم پور معاون خدمات بانکی شعبه مرکزی بندر ماهشهر بعنوان نفر برتر استانی نیز هدایا و لوح تقدیر خود را از معاون اجرایی مدیریت دریافت کرد.

همچنین 15 نفر از همکاران متصدی امور بانکی مدیریت خوزستان در آزمون سنجش شغلی سال 93 با کسب رتبه شایستگان با اهدا لوح تقدیر ار آنان قدردانی شد.

همچنین در اقدامی مرتبط با موضوع از مدرسین برتر آموزشی مدیریت در سال 93 تجلیل شایسته بعمل آمد. آقایان سید علیرضا هابیلی ، فیروز دوستانی ، یاور عسکری ، علی امیدی و محمد خمیسی با اهدا لوح تقدیر و شاخه گل ، هدایای خود را از معاون اجرایی مدیریت دریافت کردند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/1