فهرست اخبار فهرست اخبار

ترکیب منابع از نگاه روسای شعب موفق خوزستان

نشست روسای شعب موفق خوزستان

مسیولین 5 شعبه موفق مدیریت خوزستان طی میزگردی مشترک به بیان دیدگاهها ، تجربیات ، توصیه ها و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف حوزه کاری پرداختند .

مسیولین 5 شعبه موفق مدیریت خوزستان طی میزگردی مشترک به بیان دیدگاهها ، تجربیات ، توصیه ها و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف حوزه کاری پرداختند . جذب منابع ، بانکداری الکترونیک ، پرداخت تسهیلات ، مطالبات معوق و در مجموع تحقق اهداف بانک از مهمترین مباحث طرح شده در این نشست تخصصی است.

آقایان فرامرز ابراهیمی ، هدایت اله آقایی ، علیمراد سعیدی ، مرتضی سیاحی و رحیم رضازاده روسای شعب مرکزی ایذه ، زیباشهر ، فاطمیه ، فروردین و اباذر اهواز در پاسخ به این پرسش که اهمیت و نقش منابع خرد ، متوسط و کلان در میزان عملکرد موفقیت آمیز شعبه و بانک با توجه به مزایا و معایب احتمالی منابع یاد شده چگونه است نظرات خود را اینگونه مطرح می کنند:

فرامرز ابراهیمی رییس شعبه مرکزی ایذه :

سیاست جذب منابع خرد دایره ارتباطی شعبه را با مراجعین گسترش می دهد. بدنبال آن بازاریابی و ایجاد زمینه برای بازارهای جدید فراهم می شود. تنوع و تعدد اشخاص حقیقی و حقوقی در فریند جذب منابع خرد شرایط مساعدی را برای برقراری ارتباط بیشتر بمنظور مراوده مالی با مشتریان ایجاد می کند که فقط کافی است رییس و کارکنان شعبه از توان مذاکراتی و ارتباطی خود بمنظور استفاده از شرایط موجود بهره ببرند. پس سپرده های خرد به دلیل تعدد و تنوع مشتریان ، فرصت های تازه ای را در اختیار شعبه قرار می دهند تا با کمک و راهنمایی آنان علاوه بر خلق مشتری جدید ، منابع پراکنده را نیز به سوی شعبه هدایت نمایند. این شیوه در شعبه مرکزی ایذه بخوبی اعمال و پیگیری شده است. یعنی از طریق تعدد مراجعین دارای منابع خرد توانستیم تعداد زیادی از همشهریان را وارد شعبه نموده و با بانک مسکن آشنا کنیم. با حضور مشتری جدید در شعبه ، این هنر و توانمندی ماست که از فرصت پیش آمده بهترین بهره وری مالی و بازاریابی را بدست آوریم.

هدایت اله آقایی رییس شعبه درجه 2 زیباشهر اهواز به جنبه ای دیگر از مزیت های منابع خرد اشاره می کند . وی در این خصوص می گوید : ریسک و خطر خروج یکباره منابع در شعبه ای که سپرده های خرد بیشترین وزن را در ترکیب منابع آن شعبه دارند بسیار کم و پایین است. این مزیت ، مزایای فراوان دیگری در پی دارد. فراغت خاطر رییس شعبه که بدون نگرانی و دلهره می تواند امور روزانه و جاری شعبه را اداره نماید یکی از مزیت های مهم این شیوه است . عدم دغدغه خروج یکباره منابع کلان و کاهش آمار سپرده ها و درجه شعبه کمک زیادی به آرامش روحی رییس و کارکنان شعبه می کند. با این آرامش بی شک امور مراجعین با دقت و سرعت بیشتری همراه با تکریم آنان نیز انجام می شود.

علیمراد سعیدی رییس شعبه فاطمیه اهواز که در جذب منابع خرد طی سه سال گذشته کارنامه خوب و درخشانی از خود ارایه نموده است به پایداری منابع خرد به عنوان مهمترین مزیت آن اشاره می کند. وی در این مورد تصریح می کند:

ماندگاری و پایداری سپرده های خرد بهترین مزیت آن است. زیرا صاحبان این نوع منابع با نیت و اهداف متفاوتی اقدام به افتتاح حساب می کنند.گوناگونی اهداف صاحبان این نوع سپرده مدیریت نگهداشت منابع آنان را برای رییس شعبه سهل تر و آسان تر می کند. از طرفی با مذاکره و تکریم اینگونه مشتریان ، معمولا بهتر  می توان آنان را نسبت به سایر مراجعین متقاعد به نگهدای منابع کرد.

در هر صورت تجربه نشان داده است که رمز موفقیت هر شعبه در پایداری بخش جذب منابع تکیه بر منابع خرد و پراکنده است . زیرا ماندگار این نوع سپرده ها با کمترین هزینه وصرف وقت همراه است.

مرتضی سیاحی رییس شعبه فروردین که هم اکنون در شعبه هاشمیه اهواز مشغول خدمت است به فرایند سهولت جذب منابع خرد نسبت به منابع کلان اشاره می کند. وی می گوید:

انتظار ات مشتریات خرد بسیار کم و توقع شان در حد قوانین و مقررات بانک است. به عبارت دیگر آنان درخواستی خارج از توان رییس و یا ورای قوانین بانک ندارند.

بنابراین برآورده کردن خواسته ها و انتظارات مشتریان خرد و در مجموع مدیریت آنان از راحتی و سهولت بیشتری برخوردار است.

از طرفی در فرآیند مذاکره متقاعد کردن این نوع مشتریان برای جذب منابع منابع و ادامه برقراری مراوده مالی و همچنین نگهداشت منابع با چانه زنی ها و صرف زمان کنتری همراه است.

مطلب مهم دیگر در خصوص جذب سپرده ها ی خرد ، رعایت شان و منزلت همکاران در ارتباط با اینگونه مشتریان است زیرا زیاده خواهی و انتظارات نا بجا و خواسته های خارج از ضوابط به ندرت در مراوده مالی صاحبان این نوع وجوه مشاهده می شود.

رحیم رضازاده رییس شعبه اباذر اهواز در خصوص اهمیت جذب منابع خرد ضمن تایید گفته های همکاران رییس شعبه بعضی از موارد دیگر در این زمینه را اینگونه بیان می کند:

افزایش تعداد حساب های شعبه ، تنوع گشایش انواع حساب ها ، افتتاح و تقویت منابع قرض الحسنه پس انداز و کمک به روند پایدار و واقعی افزایش درجه شعبه از دیگر مزایای جذب منابع خرد است.

وی اضافه می کند : ساختار نیروی انسانی و قوانین و مقررات بانک انطباق بیشتری برای برقراری ارتباط با مشتریان وجوه خرد و متوسط دارد تا منابع کلان . بنابراین حرکت و فعالیت شعب در این مسیر بهره وری و بازدهی آنان را قطعاً افزایش خواهد داد.

زیرا امکان برنامه ریزی و تخصیص درست منابع پولی در شرایط وجود سپرده های خرد و متوسط با توجه به ثبات و پایداری آنان بهتر و بهینه تر انجام می شود.

به عبارت دیگر توان برنامه ریزی سیاست گزاران اعتباری بانک با وجود منابع پایدار صاحبان کسب و کار عادی افزایش می یابد. یعنی تصمیمات پولی و اعتباری از حالت کوتاه مدت ، دارای نوسان و تغییرات پی در پی خارج شده و حالت باثبات و پایداری به خود می گیرد . در این صورت متقاضیان تسهیلات نیز تکلیف شان روشن و قادر به برنامه ریزی به برنامه ریزی برای خود هستند.

در خصوص منابع کلان رییس شعبه فاطمیه می گوید: اگر جذب منابع کلان با پایداری و ثبات همراه باشد هم شعبه و هم بانک می توانند برنامه ریزی بهتری برای تدوین سیاست های تسهیلاتی و اعتباری بعمل آورند.

آنچه منابع کلان را برای شعبه با ریسک همراه می کند خروج آنی و عدم ثبات و پایداری آن است. حال اگر این دو مورد بوسیله رییس شعبه قابل کنترل و مدیریت باشد می توان به آثار مثبت منابع کلان در ترکیب سپرده های شعبه امیدوار شد. در غیر اینصورت دلبستگی و وابستگی به منابع کلان ممکن است سایر فرصت های پیش آمده برای شعبه ها را از بین ببرد .در هر صورت دغدغه و دل نگرانی ناشی ا زمنابع کلان را باید در محاسبات وارد کرد.

اگر حضور و نگهداری این منابع به اضطراب و نگرانی رییس شعبه منجر می شود بطوریکه وی از آرامش و مدیریت صحیح سایر امور باز می ماند باید تصمیم دیگری در خصوص مواجهه با اینگونه منابع گرفت اما اگر وجوه کلان به گونه ای برنامه ریزی شده که خروج آن تدریجی بوده و در یک فرآیند زمانی قابل قبول مورد تبادل و گردش مالی میان مدت یا بلند مدت قرار گیرد می توان به جذب این منابع و کاهش انواع ریسک های ناشی از آن اقدام کرد.

رییس شعبه مرکزی ایذه منابع کلان را فرصتی می دانند که اگر مدیریت نشوند به یک تهدید برای شعبه تبدیل خواهند شد.وی می افزاید:

از همان نقطه آغاز جذب منابع کلان باید فکر خروج آنان نیز بود مگر اینکه با تدابیر لازم برای گردش مناسب و بازدهی حداکثری این وجوه برنامه ریزی مدونی در نظر گرفت.

بهترین شیوه و برنامه برای استفاده بهینه از منابع کلان علاوه بر جلوگیری حساب شده از خروج طی یک برنامه زمان بندی شده ، می توان از طریق جذب منابع خرد و متوسط همزمان به جبران جایگزینی منابع از دست رفته اقدام کرد.

این روش نه تنها منابع خروجی را جبران می کند بلکه بهانه ای می شود برای افزایش منابع و ارتقا بیشتر شعبه با کمترین درصد ریسک و خطر.

رییس شعبه زیباشهر اهواز جذب منابع قرض الحسنه بویژه سپرده های قرض الحسنه پس انداز را در ترکیب منابع شعبه حایز اهمیت می داند و تصریح می کند :

در کنار جذب سایر منابع ، بخوبی می توان اقدام به تجهیز حساب های قرض الحسنه کرد . به عبارت دیگر وجوه پراکنده و خرد مشتریان را می توان به سمت حساب های قرض الحسنه هدایت کرد . به عنوان مثال مشتریان کلان اعتباری ، متقاضیان تسهیلات خرید ، ساخت و جعاله و یا گیرندگان تسهیلات بدون سپرده و ضامنین آنان مجموعه ای می شوند که جذب منابع خرد آنان کمک زیادی به پیوستن قطره به دریا می کنند . همین قطره ها کم کم به دریا تبدیل می شوند و گرنه قطره ، قطره است و دریا ، دریاست .

نکته مهم دیگر در خصوص حساب های قرض الحسنه پس انداز اشاره به هدف مهم آن یعنی احسان  و نیکوکاری است همانگونه که در قرآن به هدف و اهمیت این موضوع تصریح شده است یعنی کمک به امور ضروری مردم مانند ازدواج و بیماری ، تجربه ارتباط با مراجعین نشان می دهد اگر هدف مهم این نوع حسابها برای مشتریان حتی صاحبان وجوه کلان روشن شود آنان از افتتاح و تجهیز این نوع حساب ها استقبال خواهند کرد.

رییس شعبه هاشمیه اهواز به بخش دیگری از حساب های قرض الحسنه یعنی جاری اشخاص حقیقی و حقوقی نظر دارد و در این خصوص می گوید : با تکریم صاحبان حساب ها و سرعت در ارایه خدمت به آنان ، بخش قابل توجهی از مانده حساب های موجود را می توان حفظ و نگهداری کرد .

به عبارت دیگر ، با کمترین هزینه های مربوط به صرف زمان و مذاکره و بازاریابی که برای جذب مشتریان جدید صورت می گیرد می توان با درایت و تدبیر لازم از حسابهای جاری موجود شعبه بهترین و بیشترین بازدهی را به دست آورد .

وی اضافه می کند : البته این شیوه نباید ما را از نگاه به مشتریان جدید باز دارد زیرا روشی موفق است که هم به تقویت و نگهداری منابع موجود و هم به جذب افراد و افتتاح حساب های جدید اقدام کند . توصیه به مدیریت حساب ها و منابع موجود به سبب سهولت در رسیدن به هدف و گرفتن نتیجه است آن هم با کاهش هزینه و بیشترین بازده احتمالی .

رییس شعبه اباذر اهواز ، جذب سپرده های غیر خرد و غیرکلان یعنی سپرده های با مبالغ متوسط را پیشنهاد می کند . وی در این خصوص می گوید :

صاحبان سپرده با وجوه متوسط اغلب از طبقات میانه جامعه بوده که رفتار اجتماعی و اقتصادی آنان منطبق بر هنجارها و مقررات نهادهای عمومی مانند ادارات ، سازمان ها موسسات پولی و مالی مثل بانک ها است . بنابراین مراوده مالی با آنان بر سبک و سیاق بهتری می تواند استوار باشد . زیرا با ایجاد ارتباط متعادل و منطقی با این بخش از اجتماع که گستره زیادی از مردم را پوشش می دهند می توان به برنامه های جذب منابع شعبه ، ثبات و پایداری بیشتری بخشید . وی اضافه می کند :

در خصوص منابع متوسط ، ریسک خروج آنی و غیر منتظره به ندرت اتفاق می افتد و یا در صورت وقوع ، رییس شعبه می تواند آن را کنترل و مدیریت نماید . ضمن اینکه صاحبان این گونه حساب ، با تلفیقی از تکریم ، مشتری مداری و توجه ویژه همکاران و رییس شعبه به وی در کنار بازدهی حساب مربوطه ، تا حدود زیادی می توان به ماندگاری این نوع سپرده و حتی وفاداری مشتری امیدوار بود . وی درادامه تصریح می کند :

منابع متوسط نه فرآیند طولانی و زمانبر جذب منابع خرد را دارند و نه مشکلات مربوط به ناپایداری منابع کلان. یعنی با وقت گذاری و یک مدیریت توانا می توان به میانگین با ثباتی از منابع دست یافت وی به ویژگی دیگری از این منابع اشاره می کند و می گوید :

میزان نوسان بازارها و تغییرات اقتصادی معمولاً تاثیر کمی بر روند سپرده گذاری منابع متوسط دارند و صاحبان این وجوه کمتر قبول ریسک کرده تا وارد سایر بازارهای پرتلاطم شوند . به عبارت دیگر منحنی مدیریت منابع پولی آنان توجه و کشش کمتری نسبت به تغییرات بازارهای اقتصادی و متغیرهای برون زا از خود نشان می دهد . این ویژگی فرصت خوبی را برای سازمان های پولی کم ریسک مانند بانک فراهم می کند تا منابع این نوع مشتریان را جذب و بخوبی مدیریت کنند.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23