فهرست اخبار فهرست اخبار

با موضوع تغذیه سا لم ، سلامت خانواده و بهداشت روان

همایش پایش سلامت در مدیریت خوزستان برگزار شد

با استقبال همکاران و خانواده های آنان همایش سلامت با حضور اساتید برجسته دانشگاه شهید چمران اهواز در مدیریت خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت استان ، این همایش با طرح سه موضوع مهم تغذیه سالم ، سلامت خانواده و بهداشت روان به صورت علمی و آکادمیک بسیاری از آموزه های علوم تغذیه ، سلامت جسم و بهداشت روان را در اختیار همکاران قرار داد.

در این همایش نظرات و تجربیات خانواده ها در خصوص چگونگی رفتارهای عاطفی و روانی ،اثرگذاری سلامت روان والدین برسلامت روحی و تربیتی فرزندان ، روان شناسی دوران نوجوانی و بلوغ و شیوه های درست رفتار با شرایط و اقتضایات این سن ، پیشگیری از اضطراب و اختلالات روانی مانند افسردگی و وسواس ، مثبت اندیشی ، تغذیه و بهداشت مواد غذایی ، مدیریت و کنترل استرس در خانواده ، آسیب شناسی خانواده ، عوامل موثر بر کیفیت زندگی ، شاخص های کیفیت زندگی کاری و برنامه های بهبود ارتقا سطح کیفی زندگی کاری مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اساتید دعوت شده با طرح پرسش ها و سوالات گوناگون ، مباحث همایش را بصورت پویا و فعال به فراگیران منتقل کردند.

همچنین برنامه تغذیه سالم و تاثیر آن بر سلامت جسم و حتی روح انسان بوسیله دکتر حیدری برای خانواده ها تبیین و تشریح شد.

مبحث سلامت خانواده و بهداشت روان نیز بوسیله دکتر عالیپور از اساتید برجسته دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح شد.

خوشبختانه هر دو بخش همایش با رضایت و استقبال خوب همکاران روبرو شد.

در پایان طی یک نظر خواهی که از شرکت کنندگان بعمل آمد اغلب آنان مباحث و نکات مطرح شده را مفید و موثر در نگرش خود می دانستند.

گفتنی است با انجام قرعه کشی و برگزاری چند مسابقه مرتبط با موضوع همایش ، جوایز و هدایای ارزشمندی از طرف مدیر شعب استان به برندگان اهدا شد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت استان ، این همایش با طرح سه موضوع مهم تغذیه سالم ، سلامت خانواده و بهداشت روان به صورت علمی و آکادمیک بسیاری از آموزه های علوم تغذیه ، سلامت جسم و بهداشت روان را در اختیار همکاران قرار داد.

در این همایش نظرات و تجربیات خانواده ها در خصوص چگونگی رفتارهای عاطفی و روانی ،اثرگذاری سلامت روان والدین برسلامت روحی و تربیتی فرزندان ، روان شناسی دوران نوجوانی و بلوغ و شیوه های درست رفتار با شرایط و اقتضایات این سن ، پیشگیری از اضطراب و اختلالات روانی مانند افسردگی و وسواس ، مثبت اندیشی ، تغذیه و بهداشت مواد غذایی ، مدیریت و کنترل استرس در خانواده ، آسیب شناسی خانواده ، عوامل موثر بر کیفیت زندگی ، شاخص های کیفیت زندگی کاری و برنامه های بهبود ارتقا سطح کیفی زندگی کاری مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اساتید دعوت شده با طرح پرسش ها و سوالات گوناگون ، مباحث همایش را بصورت پویا و فعال به فراگیران منتقل کردند.

همچنین برنامه تغذیه سالم و تاثیر آن بر سلامت جسم و حتی روح انسان بوسیله دکتر حیدری برای خانواده ها تبیین و تشریح شد.

مبحث سلامت خانواده و بهداشت روان نیز بوسیله دکتر عالیپور از اساتید برجسته دانشگاه شهید چمران اهواز مطرح شد.

خوشبختانه هر دو بخش همایش با رضایت و استقبال خوب همکاران روبرو شد.

در پایان طی یک نظر خواهی که از شرکت کنندگان بعمل آمد اغلب آنان مباحث و نکات مطرح شده را مفید و موثر در نگرش خود می دانستند.

گفتنی است با انجام قرعه کشی و برگزاری چند مسابقه مرتبط با موضوع همایش ، جوایز و هدایای ارزشمندی از طرف مدیر شعب استان به برندگان اهدا شد .

آخرین بروزرسانی 1394/4/23