فهرست اخبار فهرست اخبار

درمسابقات کشتی فرنگی

کسب مقام سوم رشته کشتی فرنگی-محمدرضا خالد امانی

محمد رضا خالد امانی فرزند همکار حسن خالد امانی در مسابقات کشتی فرنگی یادواره پهلوان مهندس عیسی دیده بان که در شهرستان رامهرمز برگزار گردید به مقام سوم در وزن 71 کیلوگرم نایل شده است .
محمد رضا خالد امانی فرزند همکار حسن خالد امانی در مسابقات کشتی فرنگی یادواره پهلوان مهندس عیسی دیده بان که در شهرستان رامهرمز برگزار گردید به مقام سوم در وزن 71 کیلوگرم نایل شده است .
آخرین بروزرسانی 1394/4/23