فهرست اخبار فهرست اخبار

مصاحبه

طرح دیدگاه ها و نظرات مدیر شعب خوزستان

رشد منابع خرد و پایدار از ابتدای سالجاری تاکنون از ویژگی های بارز شعب مدیریت خوزستان است

با توجه به تاکید مدیر عامل محترم بانک مبنی بر توجه ویژه به جذب منابع ارزان قیمت و کاهش قیمت تمام شده پول و همچنین حرکت شعب به سمت سپرده های خرد و پایدار و کاهش ریسک خروج آنی منابع از طریق تقویت سپرده های یاد شده و مدیریت هوشمندانه منابع کلان، دیدگاه ها و نظرات مدیر شعب خوزستان آقای عباسعلی شفیعی را در این خصوص جویا شدیم . وی ضمن استقبال از این شیوه و اظهار نظر در این مورد ، شعب استان را همراستا با این سیاست قرار داده و از آنان خواسته است با جذب منابع خرد و متوسط و همچنین رشد منابع صفر درصدی به تصمیم منطقی و علمی مدیر عامل محترم جامه عمل بپوشانند .رشد بین 20 تا 130درصد 57 شعبه از 70 شعبه مدیریت استان گویای حرکت خوب مدیریت خوزستان برای جذب منابع خرد و پراکنده است. با هم توضیحات و اظهارات ایشان را می خوانیم:

رشد منابع خرد و پایدار از ابتدای سالجاری تاکنون از ویژگی های بارز شعب مدیریت خوزستان است . این شیوه براساس سیاست های کلی بانک بویژه تاکید مدیر عامل محترم انتخاب شده است . با نگاهی به ارقام رشد منابع شعب استان طی سالجاری بخوبی متوجه اجرای این سیاست یعنی تکیه بر وجوه خرد و منابع صاحبان کسب و کار خواهیم شد .

با دیدن آمار یادشده می توان به رشد 20 تا 130 درصدی 57 شعبه از 70 شعبه که اغلب منابع خرد و پراکنده هستند پی برد. به عبارت دیگر حدود 50 شعبه از شعب مدیریت استان با نرخ رشد هماهنگ با میانگین رشد بانک در سال جاری به فعالیت خود ادامه می دهند.

همه این شعب با مدیریت مشتریان خرد و متوسط ، رشدی پایدار و کم ریسک را در مسیر تحقق اهداف بانک و حتی بعضاً فراتر از آن رقم زده اند .

از طرف دیگر 4 شعبه ای که دارای نرخ رشد منفی هستند منفی بودن نرخ رشد شان ناشی از خروج منابع کلان است و دقیقاً خروج یکباره منابع کلان این شعب موجب کاهش 7تا 8 درصدی منابع کل مدیریت شده .

همه تلاش ما بر جایگزینی منابع خرد توسط همه شعب بجای خروج منابع کلان یاد شده است که بحمدالله فعالیت های خوبی توسط سایر شعب برای جبران منابع کلان از دست رفته در حال انجام است .

مهمترین مزایای جذب منابع خرد و غیر کلان عبارتند از : سهولت در جذب ، پایین بودن احتمال ریسک خروج آنی ، جبران منابع از دست رفته با صرف وقت و هزینه های کمتر و ارتباط با تعداد بیشتری از مشتریان که خود موجب گسترش فرآیند ارتباطی همکاران در بازارهای هدف می شود .

سلامت انجام کار درارتباط با مشتریان خرد یکی از مهمترین دست آوردهای ارزنده جذب منابع برای بانک است.

در این خصوص روسای شعب با طیب خاطر و با آرامش بیشتری می توانند به اداره سایر امور شعبه بپردازند به عبارت دیگر افزایش وزن منابع خرد در ترکیب کلی منابع موجب ایجاد شرایط و فرصت های بیشتر بمنظور ساماندهی سایر امور مهم شعبه می شود زیرا دغدغه و دل نگرانی از بابت گردش سریع ورود و خروج منابع کلان برای رییس شعبه وجود ندارد و وی بجای تمرکز وقت و فکر خود بر جلوگیری از خروج منابع کلان که معمولاً از ثبات و دوام بسیار کمی برای رسوب و ماندن برخور دارند می تواند به تقویت و تجهیز منابع خرد بپردازد . در این راه او می تواند با بسیج همکاران شعبه در یک حرکت هماهنگ و حساب شده از طریق بازاریابی و مذاکره درون شعبه ای با مراجعین و حتی مشتریان قدیمی ، میزان حضور منابع خرد و پایدار شعبه را در ترکیب کل منابع به مقدار زیادی افزایش دهد .

طی سالجاری ما در مدیریت خوزستان این سیاست را بخوبی پایه ریزی و دنبال کرده ایم که بحمدالله آثار و نتایج خوبی تاکنون بدست آمده است . یعنی حرکت از سمت منابع کلان به سمت جذب منابع خرد و پراکنده ای که در اغلب بازارهای اطراف ما وجود دارند .

اگر به روند درصد رشد منابع شعب تحت پوشش طی سالجاری توجه کنیم مشاهده خواهیم کرد که اغلب آنان یعنی بیش از 60 شعبه از 70 شعبه از ابتدای سال تاکنون رشدی خوب ، متعادل و پایدار داشته اند . به عبارت دیگر روند رشد منابع همواره صعودی و این سیر زمانی مثبت ناشی از تلاش همکاران بمنظور جذب منابع خرد و پایدار بوده است .

مدیر شعب استان با آنالیز و تحلیل درصد رشد منابع شعب خوزستان می گوید : 16 شعبه با درصد رشد حدود بین 50 تا 130 درصد 40 شعبه با رشد 30 تا 40 درصد و 16 شعبه بین 20 تا 30درصد بخوبی توانسته اند وابستگی منابع کلی مدیریت به منابع کلان را کاهش و وزن منابع خرد را در ترکیب کل سپرده ها افزایش دهند .

به عبارت دیگر 57 شعبه با درصد رشد 20 تا 130 درصد علاوه بر تحقیق اهداف سالانه بانک و حتی بیشتر از آن تا پایان دیماه سالجاری بخوبی به سمت جذب منابع خرد و پایدار و عدم وابستگی به منابع کلان زود گذار حرکت کرده اند . این سیاست را تا پایان سال و در ماه های آتی سال 94 نیز همانگونه که مدیر عامل محترم فرموده اند با تلاش و جدیت بیشتری پیگیری و دنبال خواهیم کرد .

مطلب بسیار مهم دیگری که در خصوص ترکیب منابع مدیریت به همکاران در شعب توصیه کرده ایم تلاش جدی در جهت کاهش قیمت تمام شده پول است .

از روسای شعب خواسته شده در راستای سیاست ها و بیانات بسیار مهم مدیر عامل محترم مبنی بر جذب منابع ارزان قیمت و صفردرصدی در فرصت باقیمانده تا پایان سال ابتدا به سمت منابع جاری و صفر درصدی سپس منابع قرض الحسنه و درنهایت جذب سپرده های ارزان قیمت مانند سپرده های ممتاز و غیره ممتاز کوتاه مدت حرکت کنند .

شیوه ها ، روش ها و ابزارهای لازم برای جذب منابع یاده شده نیز طی نشست های تخصصی و جداگانه در دیماه سالجاری با همه روسای شعب در میان گذاشته شده است . بی شک
 ضریب وزنی اینگونه منابع در ترکیب کلی سپرده ها نیز تا پایان سال و در ماه های آتی افزایش قابل توجهی خواهند یافت .

دربخش آموزش ، مدیریت خوزستان با برگزاری 99 دوره آموزشی تاکنون رتبه نخست این بخش را درمیان مدیریت های کشور بدست آورده است .

نکته بسیار مهم در برگزاری دوره های یاد شده استفاده ا ز مدرسین با سابقه و زبده دانشگاهی است که در دروس عمومی و مدیریتی نقش بسزایی در افزایش دانش همکاران و توانمندی سازی آنان برای پذیرش مسیولیت های آتی سازمان بدست آورده اند.

نشست های تخصصی هسته پژوهش مدیریت استان نیز با حضور استادان برجسته دانشگاهی در رشته های علوم بانکی ، علوم اقتصادی و اقتصاد مسکن نیز موجب افزایش دانش و توان معلوماتی اعضای هسته بویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد شده است . به عبارت دیگر برگزاری این گونه نشست های تخصصی ، راهنمای خوبی برای تهیه موضوع پایان نامه و حتی هدایت و پشتیبانی آنان بوده است .

پیگیری برای تشکیل حوزه ناظر جنوب استان به مرکزیت آبادان که 13 شعبه را تحت پوشش خود دارد از دیگر اقدامات موثری است باعث تمرکز امور شعب آن منطقه و همکاری و همفکری آنان برای تحقق بهتر و سریع تر اهداف ابلاغی بانک شده است .

شعب حوزه ناظر در بسیاری از موارد نیازی به مراجعه و هماهنگی با مدیریت استان نخواهد داشت بلکه با هم اندیشی و مشاوره با رییس حزه ناظر بخوبی می توانند امور جاری و روزانه خود را انجام دهند .

در بخش امور رفاهی نیز اقدامات تازه و موثری انجام شده است . این فعالیت ها مورد توجه و استقبال کارکنان بویژه همکاران بازنشسته قرار گرفته است .

در حوزه درمانی ، تمرکز محاسبات درمان همکاران و خانواده های آنان در امور اداری و تسریع در روند محاسبات و واریز وجوه درمانی کارکنان در کمترین زمان ممکن ، انعقاد قرارداد با بیمارستان های خصوصی شهر اهواز برای نخستین بار ، افزایش تعداد دندانپزشکان طرف قرارداد و گسترش آن به شهرستان های استان و افزایش تعداد دندانپزشکان متخصص طرف قرارداد از عمده کارهایی است که بمنظور رفاه حال همکاران و خانواده های آنان طی سالجاری انجام شده است .

گسترش کمی و کیفی فعالیت ها و خدمات درمانی در سطح استان که مورد استقبال همه بویژه همکاران شهرستانی و کارکنان بازنشسته قرار گرفته است .

تقویت و تصمیم فعالیت های ورزشی از یک یا چند رشته به رشته های متعدد مانند فوتسال ، والیبال ، بدمینتون ، شنا ، پینگ پنک ، کوه نوردی ، دارت و مسابقات ورزشی ویژه کودکان و فرزندان همکار و حتی همسران همکار شرکت کننده در مسابقات و راهپیمایی های ورزشی از مهمترین اقداماتی است که از ابتدای سالجاری طی چند مرحله در سطح شهر اهواز و سایر شهرهای بزرگ استان برگزار شده است .

ادامه روند بازسازی شعب استان و تامین امکانات رفاهی شعب جهت رفاه حال مشتریان و رضایت آنان در راستای تقویت فرآیند مشتری مداری و مولفه های طرح تکریم ارباب رجوع که در واقع محور همه امور و فعالیت های یک سازمان پولی و اقتصادی است روند خوب و مطلوبی را تاکنون سپری کرده است .

آخرین بروزرسانی 1394/4/23