فهرست اخبار فهرست اخبار

در مدیریت خوزستان

برگزاری نشست های تخصصی تحقق اهداف

طی نشست های تخصصی جداگانه با حضور مدیر شعب ، معاونین وی و رییس حوزه حراست مدیریت عملکرد ده ماهه سالجاری شعب بررسی و در خصوص برنامه های دو ماه پایانی سال راهکارهای لازم بمنظور تحقق اهداف بانک ارایه شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، تبیین و بررسی شاخص های عملکردی هر شعبه از ابتدای سال تا کنون در بخش های جذب منابع بویژه منابع قرض الحسنه و صفر درصدی ، وصول مطالبات ، فروش اقساطی مسکن مهر ، نحوه فعالیت و تراکنش های دستگاه های کارتخوان ، بانکداری الکترونیک و تاکید بر توسعه سرویس های مجازی بویژه فعال سازی و استفاده از خدمات یاد شده بوسیله مشتریان از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسات بوده است.

در فرآیند برگزاری سلسله نشست های یاد شده ابتدا از شعبی که در مسیر تحقق اهداف با مشکلاتی مواجه بوده اند دعوت بعمل آمد که با همفکری و هم اندیشی اعضای کمیته تخصصی ، راهکارهای لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در فرصت باقیمانده تا پایان سال به آنان ارایه شد.

در بخش جذب منابع قرض الحسنه و صفردرصدی از شعب دارای رشد منفی با طرح راهکارهای عملی توسط اعضای خواسته شد همانند سایر شعب به رشد بالای 25 درصد تا پایان سال نایل آیند.

عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان ضمن حضور در تمامی نشست های یاد شده طی سخنانی گفت :

از همه توان و ظرفیت خود و همکارانتان برای رسیدن به اهداف مورد نظر بانک استفاده کنید . بی شک از شعبی که در این مسیر بخوبی گام بردارند و با تعصب و عرق سازمانی ، به تحقق اهداف کمک کنند تجلیل شایسته بعمل خواهد آمد.

وی با اشاره به اهمیت جذب منابع ارزان قیمت و صفردرصدی تصریح کرد :

افزایش وزن منابع قرض الحسنه و صفر درصدی در ترکیب منابع شعبه مانند خرید کالا و محصول با کیفیتی است که با ارزانترین و بهترین قیمت خریداری شود.

این نوع معامله با تدبیر ، درایت ، تلاش ، سماجت و مذاکره همراه با تکریم بخوبی قابل انجام است.

روسای شعب در یک حرکت هماهنگ و حساب شده بصورت تیمی و با استفاده از خرد جمعی کارکنان بخوبی می توانند در جذب اینگونه منابع و کاهش قیمت تمام شده پول برای شعبه موفق عمل نمایند. همانگونه که تعداد قابل توجهی از شعب در این خصوص بخوبی اقدام کرده اند.

وی افزود :

در هر صورت اولویت مهم و اساسی بانک همانگونه که مدیر عامل محترم بخوبی تبیین کرده اند جذب منابع صفردرصدی ، قرض الحسنه و ارزان قیمت است. حتی رعایت تقدم و تاخر این سه نوع منابع نیز اگر لحاظ شوند باز به کاهش قیمت تمام شده نقدینگی شعبه کمک زیادی می کنند در هر صورت آنچه مهم است تحقق اهداف در همه بخش ها و زمینه ها تا پایان سال است. شعبی که در بعضی از بخش ها با اهداف مورد نظر فاصله دارند باید در فرصت باقیمانده با تلاش و همدلی و همفکری همکاران این فاصله را جبران نموده و حتی فراتر از آن حرکت کنند.

در این راه تمامی مسیولین حوزه ستاد از مدیر شعب ، معاونین و روسای دوایر گرفته تا سایر همکاران ، آماده ارایه هرنوع کمک و پشتیبانی در این زمینه هستند. این همکاری نه تنها به صورت فکری و مشاوره ای است بلکه همه همکاران ستاد آماده حضور در حوزه های اجرایی و عملی بویژه کمک به فرآیند مذاکرات و بازاریابی شعبه هستند.

گفتنی است در سلسله نشست های یاد شده روسای شعب به ارایه آمار و اطلاعات لازم در خصوص روند شاخص های مختلف شعبه پرداخته و آمار عرضه شده از طرف آنان ضمن تحلیل کارشناسی ، با اهداف مورد نظر مقایسه و در صورت فاصله با اهداف بانک ، آسیب شناسی و راهکارهای لازم به آنان ارایه شد.

آخرین بروزرسانی 1394/4/23