فهرست اخبار فهرست اخبار

کسب رتبه برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی توسط مدیریت خوزستان

مدیر شعب استان خوزستان گفت: این مدیریت در حوزه صیانت از حقوق شهروندی موفق به کسب نمره کامل و رتبه برتر در بین دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان خوزستان شد.
 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان، علی‌اصغر نادری گفت: این مدیریت بعد از ارزیابی‌های صورت گفته از سوی استانداری خوزستان، در حوزه صیانت از حقوق شهروندی موفق به کسب برتر در بین دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان شد.

وی افزود: این انتخاب به استناد گزارش بازرسی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان خوزستان از اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در رعایت شاخص‌های ابلاغی وزارت کشور بوده است.

مدیر شعب استان خوزستان توضیح داد: این مدیریت در هر دو بخش «حقوق شهروندی« و «عفاف و حجاب» نمره کامل یعنی ۱۰۰ را کسب کرده و ضمن کسب رتبه برتر در بین دستگاه‌های اجرایی استان، عملکرد «خیلی خوب» که بالاترین عملکرد این ارزیابی به شمار می رود را به دست آورده است.

نادری با اشاره به اینکه خوشبختانه مسایل حجاب و عفاف و تکریم ارباب‌رجوع در بین کارکنان این مدیریت نهادینه شده است، بیان کرد: در ارزیابی صورت گرفته بازرسان استانداری خوزستان، آنان از نحوه عملکرد این مدیریت در حوزه حجاب و عفاف،تکریم ارباب‌رجوع و رعایت حقوق و حریم شهروندی ابراز رضایت کرده و آن را نمونه‌ای بسیار موفق در بین شبکه بانکی استان توصیف کردند.

آخرین بروزرسانی 1398/12/28