فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب خوزستان در گردهمایی تحویلداران استان

رفتار زیبنده ومتین فرآیند تکریم را اثر بخش می کند

گردهمایی تحویداران مدیریت شعب استان خوزستان با هدف آشنایی با مباحث حوزه تکریم ، مشتری مداری وبازاریابی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان طی سخنانی مبسوط به تشریح ویژگیها ، کارکردها و وظایف مهم متصدیان امور بانکی در یک سازمان مالی و اقتصادی که ارتباط زیادی با مردم و مراجعین دارند پرداخت و در این خصوص گفت:رفتار زیبنده و متین ارایه کننده خدمت ، جوهره واقعی فرآیند تکریم است که اثر بخشی آن کمتر از تکریم مشتری نیست . نوع نگاه ، شیوه ارتباط ، نحوه سخن ومراوده با مشتری ، شنونده خوب بودن ،ادب و نزاکت و... همگی بخشی از آن جوهره واقعی است که در مراوده وارتباط شخص با مشتری خود را به منصه ظهور میرساند .

نگاه همراه با محبت و لبخند ،آرام وشمرده صحبت کردن ، به سخن مشتری بدقت گوش فرا دادن ، ادب و نزاکت در رفتار و سخن همکار ارایه دهنده خدمت ، انسانی می سازد که از وی بعنوان نماد و شاخص ارتباطی بانک در حوزه ها ی تکریم وبازاریابی می توان به نیکی یاد کرد . وی افزود :رفتار و سخن همه ما بویژه شما متصدیان محترم که در صف اول مواجهه و ارتباط با مشتریان هستید ، نشان از منزلت و شان سازمانی است که در آن مشغول به خدمت هستیم . جایگاه و منزلت سازمان خود را حفظ کنید . اساسی ترین و مهمترین وظیفه یکایک ما ، در این بخش تکریم مشتری است .

شکوه وشان یک سازمان به شکوه ومنزلت نیروهای انسانی آن سازمان وابسته است.پایداری این منزلت به سه عنصر اساسی یعنی تعهد ودلسوزی ،دانش ومعلومات وتکریم مشتریان بستگی دارد.وی ضمن بر شمردن بعضی از ویژگیهای یک تحویلدار موفق می افزاید :نظم و انضباط کاری، آراستگی و نظافت ظاهری ،‌ حضور اول وقت در شعبه و خروج از آن با هماهنگی رییس یا معاون شعبه ، اهمیت به آموزش و سعی در فراگیری مطالب در همه حوزه های کاری ، اطاعت از مافوق و رعایت سلسله مراتب سازمانی ، و احترام به مراجعین و سایر همکاران از ویژگی های برجسته ای است که می تواند موجب ارتقا همکاران متصدی در طول زندگی سازمانی آنان شود.

نحوه تعامل و ارتباط تحویلداران با رییس و معاون شعبه از دیگر موارد مطرح شده در سخنان ایشان است. وی در این زمینه می گوید :از تجربیات ، معلومات کاری و دانش سازمانی رییس و معاون شعبه استفاده کنید. در این صورت فرآیند پیشرفت کاری شما سریعتر و در فاصله زمانی کمتری طی خواهد شد.احترام به رییس و معاون شعبه و سایر همکاران موجب عزت و ارجمندی بیشتر شما خواهد شد.مدیر شعب استان در ادامه می افزاید :

متصدیان امور بانکی می توانند مشاوران خوبی برای رؤسای شعب باشند. از دانش و معلومات خود بویژه در حوزه های بانکداری الکترونیک و علوم بانکی در جهت کمک به کوتاه سازی فرآیند ها و انجام بهتر و سریعتر امور استفاده کنید. اگر کوتاه سازی مراحل انجام کار در یک شعبه اتفاق بیفتد بهترین خدمت به مشتری و کمک به اهداف طرح تکریم است.

وی سپس خطاب به تحویلداران استان افزود :دانش شغلی و داشتن آخرین اطلاعات مربوط به بخشنامه ها به شما کمک می کنند که ارتباط بهتر و موثرتری با مشتریان برقرار کرده و فرآیند مذاکره و بازاریابی را با استحکام و اطمینان بیشتری دنبال کنید.نباید لحظه ای از مذاکره با مشتریان بمنظور جذب منابع غافل شد. محصولات و خدمات رقابتی بانک را اطلاع رسانی کنید. اگر فرصت شما در این خصوص کافی نیست مشتری و مراجعه کننده مورد نظر را به سمت رییس یا معاون شعبه هدایت کنید.

بازاریابی داخلی با انتظارات و هزینه های کمتری نسبت به بازاریابی بیرون از شعبه قابل پیگیری است.در بازاریابی درون شعبه ای منابع خرد و پایدار زیادی می توانیدجذب کنید که از کمترین میزان ریسک خروج برخوردار است. وی با اشاره به پیشنهاد برگزاری سه دوره بازاریابی ، رفتار سازمانی و تکریم مشتری برای همکاران تحویلدار تصریح کرد :این سه دوره که تا کنون یک مورد آن اجرا شده تا پایان سال با حضور اساتید و مدرسین برجسته دانشگاهی برای همه همکاران متصدی و تحویلدار شعب استان با جدیت برگزار خواهد شد.لازم است همه فراگیران مشمول این دوره ها بدون هرگونه تعلل و کاستی حضوری فعال و اثرگذار در این خصوص داشته باشند.در ادامه این گردهمایی دکتر ادریس محمودی از مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز به تشریح عوامل تاثیرگذار بر رضایت مراجعه کننده و مهندسی رفتار با مشتری در مبحث بازاریابی پرداخت.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6