فهرست اخبار فهرست اخبار

در مسابقات کشتی قهرمانی باشگاه های اهواز

کسب مقام اول کشتی فرنگی خردسالان

محمد رضا خالد امانی فرزند همکار در مسابقات کشتی فرنگی خردسالان قهرمانی باشگاههای اهواز که طی روزهای چهارم وپنجم خرداد ماه سالجاری در خانه کشتی شماره دو اهواز (سالن شهدا) برگزار گردید توانست مقام اول وزن 72کیلوگرم را بدست آورد متن لوح تقدیر صادره از هیات کشتی اهواز به این شرح است:

جناب آقای محمدرضا خالد امانی

با سلام

احتراما با توجه به شرکت جنابعالی در مسابقات کشتی فرنگی خردسالان قهرمانی باشگاه های اهواز(گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج رضا باوی) طی روزهای چهارم و پنجم خردادماه 93 که در خانه کشتی شماره 2(شهدا) اهواز برگزار گردید توانستید مقام ارزشمند اول در وزن 72 کیلوگرم را کسب نمایید.

لذا ضمن اظهار موفقیت برای شما در رقابت های قهرمانی استان خوزستان،مفتخر به دریافت حکم قهرمانی این دوره مسابقات می شوید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6