فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور مدیر ، مسیولین مدیریت و روسای شعب اهواز

رییس شعبه مرکزی اهواز معرفی شد

فیروز دوستانی حکم ریاست شعبه مرکزی اهواز را از دست مدیر شعب استان دریافت کرد.

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، مراسم معارفه رییس جدید شعبه مرکزی اهواز با حضور مدیر شعب، مسیولین مدیریت ، روسا و معاونین شعب اهواز و روسای پیشین شعبه مرکزی اهواز طی پانزده سال گذشته برگزار شد.

عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان در این نشست طی سخنانی گفت :

کارکنان شعب مرکزی در مدیریت ها تعیین کننده صعود و نزول بسیاری از فاکتورها و متغیر های عملکردی هستند. زیرا شاخص وزنی و ضریب اثر گذاری آنان در ارتقا و یا نزول مولفه های اصلی مانند جذب منابع ، کاهش معوقات و یا توسعه بانکداری الکترونیک از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است . وی افزود :

مدیر و سکاندار شعبه مرکزی باید به اهمیت این موضوع آگاه باشد و این بینش و آگاهی را به همکاران شعبه تفهیم و منتقل نماید .

شرط موفقیت در انجام یک امر مهم ، پی بردن به اهمیت و ارزش آن کار مهم است. اگر کارکنان شعبه به نقش تعیین کننده و اثر گذار شعبه مرکزی توجه کنند بی شک میزان فعالیت و تحرک خود را در همه زمینه ها مضاعف خواهند کرد.

مدیر شعب استان با اشاره به ویژگیهای رییس جدید شعبه مرکزی اهواز گفت :

تواضع و فروتنی ، خوش رویی و خوش خویی در برخورد با مشتریان و همکاران ، توانمند در حوزه روابط عمومی و ارتباط موثر با مراجعین و در نهایت تسلط بر امور روزانه شعبه از ویژگیهای برجسته رییس جدید شعبه مرکزی اهواز است .

روسای پیشین شعبه مرکزی اهواز نیز هر کدام جداگانه طی سخنانی براهمیت و اثرگذاری اقدامات و عملکرد کارکنان شعبه مرکزی هر استان بر میزان پیشرفت و شکوفایی عملکرد مدیریت ها تاکید کردند و از همکاران خواستند با جدیت و تلاش بیشتر رییس جدید شعبه را یاری کنند تا دربازه زمانی کوتاهتری به اهداف اصلی و مورد نظر بانک نایل آید.

دوستانی رییس جدید شعبه مرکزی اهواز نیز ضمن تشکر از مدیر شعب استان و همکاران شرکت کننده در مراسم بویژه روسای پیشین بازنشسته شعبه مرکزی اهواز به سبب حضور در این مراسم طی سخنانی اظهار کرد:

خدمت پاک و بی آلایش میراث گرانبها و شاهکار بزرگانی است که با تکیه بر معلومات و تواناییهای خود بهترین مشاوره ها و خدمات را به مراجعین و مشتریان بانک داشته اند .حلاوت و شیرینی این مواریث ناب ، به کام آن بزرگان شیرین تر باد. وی افزود:

همه تلاشم را بکار می بندم تا با عرضه خدمات بیشتر و اخلاق بهتر آنگونه که مقبول رضای حق است خشنودی و رضایت مشتریان بانک را بدست آورم . لذا در سایه رهنمودهای بزرگان بانک بویژه مدیر عامل محترم و همچنین مدیر شعب استان در راستای تحقق اهداف بانک لحظه ای درنگ و مسامحه نخواهم کرد. وی در ادامه عنوان کرد :

باید راه پیشرفت و تعالی را با صدق و اخلاص و شایستگی پیمود و آنچه از خوبی و نیکی در نهاد ما نهفته است را گسترش داد . هر قدمی که برای انجام وظیفه و تعالی سازمان بر می داریم برای ما لذتی نو پدید می آید و در پایان آرامش و آرایشی به دلها می رساند .

گفتنی است حکم رییس شعبه مرکزی اهواز بوسیله مدیر شعب استان و در حضور شش نفر از روسای پیشین شعبه مرکزی اهواز با تشویق همکاران حاضر در جلسه به ایشان تقدیم گردید.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6