فهرست اخبار فهرست اخبار

بمنظور تحقق اهداف بانک در نیمه دوم سال

برگزاری مجمع بررسی عملکرد شعب در مدیریت خوزستان

در اقدامی سریع ، برنامه ریزی شده و هماهنگ ، جلسات مجمع شعب در سطح مدیریت خوزستان به صورت همزمان و با حضور معاونین و مسیولین مدیریت در حال انجام است

 به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، این نشست های تخصصی که با حضور معاونین مدیریت و مسیولین دوایر حوزه ستاد برگزار می شود به بررسی عملکرد هر شعبه در حوزه های مختلف طی نیمسال گذشته و ارایه راهکار و پیشنهاد برای تحقق اهداف بانک در نیمه دوم سال می پردازد.

این نشست ها به صورت جداگانه با حضور رییس و معاون هر شعبه برگزار می شود. بررسی عملکرد شعبه در همه بخش ها مانند جذب منابع بویژه منابع ارزان قیمت و صفردرصدی وصول بیشتر مطالبات معوق ، تسریع در تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر و فرآیند فروش اقساطی آنان و گسترش دامنه حوزه های فعالیت بانکداری الکترونیک از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست هاست.

لطف اله آباد معاون اجرایی مدیریت در خصوص اهمیت برگزاری اینگونه مجامع تخصصی می گوید :

مشخص شدن نقاط ضعف و قوت هر شعبه یکی از مهمترین نتایج این جلسات است. به عبارت دیگر با تشخیص آسیب ها و نقاط برجسته هر شعبه ، افراد حاضر در مجمع با نظر و راهکار کارشناسی می توانند کمک فکری موثری به رییس شعبه ارایه نمایند.

سید جابر نظاری معاون فناوری و اطلاعات مدیریت نیز در مورد اهمیت این نشست ها می گوید :

با تشکیل نشست های تخصصی که در قالب مجمع برای هر شعبه برگزار می شود بسیاری از ناگفته ها ، اظهارات ، نظرات و پیشنهادات همکاران شعب فرصت بروز و ارایه پیدا می کنند زیرا در همایش ها و سمینارهای فصلی که همه شعب حضور دارند ممکن است فرصت کافی برای طرح همه نظرات و اظهارات مسیولین محترم شعب فراهم نباشد اما در نشست های تخصصی یاد شده، این فرصت بخوبی برای همکاران شعب فراهم است که با تشریح و توضیح بیشتری بتوانند افکار و نقطه نظرات خود را مطرح نمایند.

محمدعلی بهوندی معاون اداری و پشتیبانی مدیریت نیز می گوید :

ارتباط چهره به چهره و نزدیک در نشست های مجمع ، موجب درک متقابل و برقراری صمیمت و همکاری بیشتر می شود. در این جلسات مشخص شده که همکاران حوزه صف و ستاد بخوبی یکدیگر را درک کرده و با تعامل و هم اندیشی ، راهکارهای عملی و بهتری برای حل مسایل و مشکلات شعبه پیدا می کنند. وی افزود :

بحمداله شعب نیز از برگزاری نشست های تخصصی نیز بخوبی استقبال کرده اند که آثار و نتایج مثبت آن قطعاً تا پایان سال مشخص خواهد شد.

آخرین بروزرسانی 1394/5/6