فهرست اخبار فهرست اخبار

همزمان با روز صنعت و معدن

معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم درهمایش روزصنعت ومعدن

با حضورتعدادی از روسای شعب اهواز وکارشناسان ورابطین بازاریابی ،‌ خدمات ومحصولات مهم بانک بویژه حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به شرکت کنندگان همایش صنعتگران نمونه استان معرفی شد .
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، این همایش به مناسبت 10 تیرماه روز صنعت ومعدن وبا حضور بیش از 500 نفر ازبرگزیدگان بخش صنعت وبازرگانی استان ، معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت نماینده ولی فقیه دراستان واستاندار خوزستان برگزارشد .
همکاران اعزامی به این همایش با حضوردرمحل مراسم ومذاکره چهره به چهره با تعدادی ازشرکت کنندگان که ازفعالان بخش صنعت وتجارت استان هستند توانستند اطلاع رسانی خوبی به مدیران وکارشناسان بخش های یاد شده ارایه کنند منظور ازشرکت دراین همایش رساندن پیام وشرایط حساب به مخاطبین طرح است که شامل کارمندان ،‌کارشناسان، مهندسان ، کارگران وکارکنان حوزه های صنعتی وبازرگانی است .
به همین مناسبت بروشورهای این حساب به تعداد مورد نیاز دراختیارمدیران ومسیولین واحدهای صنعتی وتجاری استان قرارگرفت تا درزیرمجموعه های خود توزیع واطلاع رسانی کنند.
ازآنجا که پویایی بیشتر بخش های اقتصادی وابسته به رونق بخش مسکن است نمایندگان مدیریت خوزستان هرساله در همایش های سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان حضور دارند که این کار ازدیدگاه مسیولین بخش صنعت استان مطلوب ارزیابی شده وهمواره از حضور بانک دراینگونه گردهمایی ها استقبال وقدردانی شده است .
گفتنی است درحاشیه این همایش ، علاوه بر معرفی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ، سایرخدمات ومزیت های مهم بانک نیز برای شرکت کنندگان تشریح واطلاع رسانی شد .
آخرین بروزرسانی 1394/11/21