فهرست اخبار فهرست اخبار

همزمان با هفته بانکداری صورت گرفت

یکی از میدان های شهر جدید رامین به نام بانک مسکن نامگذاری شد

میدان بانک مسکن در شهر جدید رامین همزمان با آغاز هفته بانکداری رسماً از سوی مدیر عامل شهر جدید رامین نامگذاری و به بانک مسکن ابلاغ گردید.
به گزارش روابط عمومی مدیر شعب خوزستان عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان ضمن حضور در شهر جدید رامین و بازدید از پروژه های احداثی مورد مشارکت بانک اظهار داشت : بانک مسکن در شهر جدید رامین از نخستین روزهای شروع عملیات اجرایی شهر جدید حضور داشته و خدمات قابل توجهی را ارایه نموده است . به طوریکه هم اکنون از مجموع تسهیلات اعطایی مسکن مهر بیش از تعداد 852/5 واحد در این شهر پرداخت شده است.
شفیعی با اشاره به پیگیری های بعمل آمده و برقراری تعامل سازنده با مدیران عامل شهرهای جدید عنوان داشت : کلیه همکاران شعب بانک مسکن در طی این چند سال با تلاش و کوشش فراوان نسبت به ارایه خدمات قابل توجهی به سازندگان واحد های احداثی در شهر جدید رامین اقدام نموده است. بنابراین شایسته است نام بانک مسکن در شهر جدید رامین همیشه در اذهان ساکنین شهر وجود داشته باشد.
شغیعی با اشاره به موافقت مدیر عامل شهر جدید رامین با نامگذاری یکی از میادین شهر به نام بانک مسکن آن را یکی از کارهای درخور تقدیر دانسته و از مدیر عامل شهر جدید رامین به خاطر حسن توجه و نامگذاری میدان مزبور به نام بانک مسکن تقدیر و تشکر بعمل آورد.
گفتنی است میدان بانک مسکن در شهر جدید رامین همزمان با آغاز هفته بانکداری رسماً از سوی مدیر عامل شهر جدید رامین نامگذاری و به بانک مسکن ابلاغ گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21