فهرست اخبار فهرست اخبار

در یک نشست صمیمی و دوستانه با حضور مدیر شعب استان

دوایر مدیریت خوزستان گزارش عملکرد نیمه نخست سال را ارایه کردند

با حضور عباسعلی شفیعی مدیر شعب خوزستان ، معاونین وی و مسیول حوزه حراست گزارش عملکرد دوایر مدیریت طی شش ماهه نخست سالجاری ارایه شد.
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، در آغاز این نشست مدیر شعب خوزستان طی سخنانی گفت :
همانگونه که شعب در بازه های زمانی گزارش عملکرد خود را مطرح می کنند دوایر حوزه ستاد نیز لازم است مشروح عملکرد و کارهای انجام شده را طی یک یا چند نشست جداگانه ارایه کنند.
گزارش عملکرد موجب می شود همه مسیولین دوایر از نحوه فعالیت و کارهای انجام شده توسط سایر همکاران خود آگاه شوند.
علاوه بر آن با تشکیل این نشست ها نوعی هماهنگی و همدلی نیز برای پیگیری بهتر امور شعب ایجاد می شود. از طرفی همکاران نیز می توانند نقطه نظرات ، پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح و از همفکری و راهنمایی سایر دوستان استفاده کنند.
وی با بیان سایر مزایای این گونه نشست ها افزود:
از عملکرد و نقطه نظرات همکاران دوایر ، مدیر شعب و معاونین وی نیز می توانند بهره مند و آگاه شوند که این همفکری و تعامل تاثیر بسزایی در پشتیبانی از عملکرد شعب و تحقق اهداف بانک خواهد داشت .
مدیر شعب خوزستان با اشاره به اهمیت کار دوایر مدیریت تصریح کرد:
دوایر حوزه ستاد در پنج حوزه ارتباطی باید فعالیت خود را گسترش دهند. ارتباط اثر بخش با شعب ، ارتباط با ادارات مرکز،ارتباط با سازمان ها و ادارات استان بمنظور بازاریابی و کمک به ساماندهی بعضی از امور بانک ، ارتباط با مشتریان مراجعه کننده از شعب و ارتباط با سایر دوایر حوزه ستاد از مهمترین حوزه های ارتباطی است که به تسهیل در انجام بهتر امور منجر می شود.
وی با تاکید به تحقق برنامه ها و اهداف بانک در نیمه دوم سال تصریح کرد:
از فرصت زمانی شش ماهه دوم در مسیر تحقق اهداف بانک حداکثر استفاده را بنماییم. هر دایره مدیریت در حوزه کاری خود به شعب کمک کنند تا در بخش های مختلف به اهداف در نظر گرفته شده و حتی فراتر از آن دست یابیم.
پایش ، پیگیری ، مشاوره و پشتیبانی از اقدامات شعب بوسیله مسیولین دوایر مدیریت به تحرک و دلگرمی کارکنان شعب منجر می شود.
اگر کارکنان حوزه ستاد با تعهد و دلسوزی و با نشاط و شادابی امور شعب را دنبال کنند، مسیولین شعب نیز با همین روحیه به انجام خدمت و فعالیت خواهند پرداخت که نتیجه آن تحقق اهداف سالانه و عرصه خدمت با کیفیت به مشتریان خواهد بود.
گفتنی است در این نشست ، رؤسای دوایر مدیریت به ارایه گزارش عملکرد خود در نیمه نخست سال پرداختند و برنامه های خود را برای نیمه دوم سال نیز ارایه کردند.
نشست گزارش عملکرد دوایر حوزه ستاد نخستین بار است که در این مدیریت برگزار می شود.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21