فهرست اخبار فهرست اخبار

درآستانه روز تکریم خانواده و بازنشستگان

تقدیرازبازنشستگان درمدیریت خوزستان

درهمایش روسای شعب مدیریت خوزستان سه تن ازهمکارانی که به تازگی به افتخار بازنشستگی نایل شده اند با اهدا لوح تقدیر مدیرعامل بانک وسکه تمام بهاری آزادی تجلیل شایسته بعمل آمد
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، مالک رفیع رییس شعبه فجربهبهان ، عبدالعظیم محسن پوریانی ومحمد رضا عدالتی فرد ازشعب امام ووحدت دزفول هدیه ولوح تقدیرخودرا ازمدیر شعب استان دریافت وبا تشویق حاضرین مرحله جدید زندگی خود را آغازکردند.
مالک رفیع که آخرین سمت سازمان اش مسیولیت شعبه فجربهبهان است درشش ماهه نخست سالجاری توانست با عملکرد خوب ومناسبش اهداف جذب منابع کل سال را بدست آورد .
علاوه برلوح تقدیروهدایای مدیرعامل ، لوح سپاس مدیرشعب استان نیز به همکاران یاد شده اهدا گردید .
عباسعلی شفیعی مدیرشعب استان در پایان نشست خطاب به حاضران گفت : روسای شعب ، موضوع تکریم بازنشستگان را به کارکنان خود یاد آور شوند . هرگاه همکار بازنشسته ای به شعبه مراجعه می کند وی را به همکاران تازه استخدام معرفی کنید تا با احترام و توجه خاص ، امور وی پیگیری وانجام شود . همکاران حوزه ستاد مدیریت نیز ملزم به رعایت احترام وانجام امورمربوط به این عزیزان هستند . هیچگونه مسامحه ویا درنگ دراین خصوص قابل پذیرش نیست . مشاوره ، راهنمایی وکمک به سرعت انجام کار بازنشستگان را همیشه دراولویت ارتباطی خود با این عزیزان قراردهید .
آخرین بروزرسانی 1394/11/21