فهرست اخبار فهرست اخبار

مصاحبه با مدیر شعب خوزستان

ایجاد نگاه مثبت کارکنان نسبت به سازمان مهمترین وظیفه مدیران است

مدیریت استان با بکارگیری ظرفیت های موجود در بخش های منابع انسانی و استفاده درست از امکانات فیزیکی سعی نموده همه عوامل فکری و اجرایی را برای تحقق اهداف یاد شده هماهنگ کرده تا برنامه های مورد نظر بانک را در یک فرآیند منظم و حساب شده به اهداف پایانی خود در این سال برسد.
تلاش در مسیر دستیابی به اهداف سالانه بانک در سال جاری مهمترین توصیه ای است که کارکنان مدیریت خوزستان خود را ملزم به اجرای آن می دانند. مدیریت استان با بکارگیری ظرفیت های موجود در بخش های منابع انسانی و استفاده درست از امکانات فیزیکی سعی نموده همه عوامل فکری و اجرایی را برای تحقق اهداف یاد شده هماهنگ کرده تا برنامه های مورد نظر بانک را در یک فرآیند منظم و حساب شده به اهداف پایانی خود در این سال برسد.
تحقق بسیاری از اهداف در شش ماهه نخست سال جاری در مدیریت خوزاستان گواه روشن طی کردن مسیر درست اهداف بانک در این مدیریت تا پایان سال است.
بدست آوردن موفقیت های دیگر طی سال گذشته در حوزه های فرهنگی ، تکریم مراجعین ، نهادینه کردن فرهنگ مذاکره و بازاریابی کارکنان و برقراری ارتباطات مؤثر و سازنده  با نهاد ها و دستگاه های اجرایی استان بمنظور کمک به حل معضلات پروژه ها و طرح های مسکن مهر بهانه ای است تا در این خصوص با طرح چند پرسش چگونگی روند فعالیت ها و موفقیت های حاصل شده را از زبان عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان بشنویم. با هم این گفتگو را        می خوانیم:
1-منظور از اهداف سالانه چیست؟
سازمان ها معمولاً برای رسیدن بهتر و سریع تر به سند چشم انداز خود و اهداف کلی تر که از طریق استراتژی ها پیگیر می شوند در هر سال اهداف کوتاه و میان مدتی را در راستای اهداف اصلی سازمان تبیین می کنند که به آن اهداف سالانه گفته می شود.
این اهداف بسیار مهم بوده و اگر در هر سال مدیریت های شعب در استان ها به تحقق آن کمک کنند اهداف اصلی بانک در سند چشم انداز در یک فرآیند چند ساله بخوبی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر اهتمام در تحقق برنامه های سالانه بانک شکوفایی و حیات بالنده آن را بدنبال خواهد داشت . همکاران ما ، در مدیریت خوزستان با آگاهی از این موضوع همه سعی و تلاششان این است که هرساله هم راستا با اهداف تعیین شده حرکت کرده و به موفقیت برنامه های بانک کمک کنند.
طرح ها و برنامه های مدیر عامل محترم بانک نیز دقیقاً در راستای رسیدن به سند چشم انداز است، به عنوان نمونه الگوی1+5 سازمانی که با درایت و دوراندیشی تدوین شده است یکی از طرح هایی است که بقا و حیات پویای سازمان را تامین و دنبال می کند.
در همه نشست های توجیهی این موضوع مهم به همکاران یادآوری شده است که رسیدن به اهداف سالانه یعنی تحقق اهداف اصلی و کلی بانک و در نهایت پویایی و چابکی بانک در عرصه رقابت و ارایه بهترین خدمات بانکی.
 
 
2-رسیدن به اهداف در هر سال چگونه حاصل می شود؟
مشاوره و استفاده از خرد گروهی ، همکاری حوزه های صف و ستاد، رابطه صمیمی همراه با تعهد میان همکاران مدیریت و کارکنان حوزه اجرا یعنی شعب زیرا این رابطه دوستانه موجب هماهنگی بیشتر و سرعت گرفتن انجام کار می شود.
اجرای فرآیند گردش شغلی در سطح شعب نیز به پویایی و تحرک فعالیت ها کمک می کند. این موضوع مانع انجماد فرد و کسالت و تکرار می شود.
برقراری نظام شایسته سالاری نیز به ایجاد انگیزه و تحرک بیشتر منابع انسانی کمک می کند جانشین پروری یکی دیگر از اقدامات مهمی است که به روند روبه رشد یک سازمان برای استمرار حیات سازمانی اش کمک بسزایی می کند.
جانشین پروری خلایها و نقاط ضعف سازمان را پوشش داده و نمی گذارند روند رسیدن به اهداف و ترقی و تعالی سازمان ها با مشکل مواجه شود.
ایجاد انگیزه از طریق تقویت کننده های مثبت مانند تشویق همکاران نیز موتور تحقق اهداف را بیشتر و بهتر گرم می کند. این مورد علاوه بر موارد یاد شده بخوبی در مدیریت خوزستان اجرا شده است که بحمدالله آثار و نتایج بسیار خوبی داشته است. بیش از 350 نفر از همکاران علاوه بر تشویق های حضوری و رسمی ، مورد تشویق کتبی نیز قرار گرفتند.
درهر صورت آنچه بیش از همه عوامل لازم است بدان توجه  شود ، عوامل و منابع انسانی است.
3-طی نیمسال اول سال جاری چه اقدامات مهمی در این مدیریت در راستای تحقق اهداف صورت گرفته است؟
تقویت بعد نظارتی و کنترلی شعب از طریق تقسیم بندی شعب بین بازرسان و حسابرسان زیرا افزایش رویکرد نظارتی لازمه توسعه کمی و کیفی عملگرها است و از این نگاه سلامت اداری نیز تامین و تقویت خواهد شد. با انجام این کار بسیاری از ابلاغیه های بازرسی کاهش و پاسخ داده شده اند بطوریکه در مقطع کنونی با کمترین موارد و بند ها روبرو هستیم و در صورت وجود مواردی از این قبیل ، موضوع توسط گروه بازرسان و حسابرسان و با همکاری دوایر حوزه ستاد بی درنگ پیگیری و دنبال خواهد شد.
تشکیل کارگروه وصول مطالبات در مدیریت استان که با پایش مستمر عملکرد شعب در این خصوص تاکنون موفقیت های ارزنده ای در کاهش NPL مدیریت طی شش ماه نخست سال جاری داشته است که با ادامه روند موجود و پیگیری مستقیم پرونده های معوق شعب در این ستاد تا پایان سال قطعاً نتایج خوبی حاصل خواهد شد. کاهش 5 تا 6 درصدی این نسبت در نیمه اول امسال بیانگر موفقیت کارگروه یاد شده است.
توجه به حساب صندوق پس انداز مسکن یکم و تبلیغات و اطلاع رسانی گسترده ای که در این خصوص صورت گرفته بطوریکه شعبه مرکزی اهواز در شهرهای بیش از 200 هزار نفر در اغلب هفته ها مقام نخست شعب مرکزی کشور را داشته نشان از توجه ویژه این مدیریت به حساب مذکور است. بسیج کارگروه های بازاریابی شعب برای افزایش روند جذب منابع ، نهادینه کردن فرهنگ مذاکره و بازاریابی در بین همکاران بویژه کارکنان تازه استخدام از طریق آموزش های عملی و حضوری و به شکل کارگاهی ، تقویت فرآیند بازاریابی درون شعبه ای ، ارتقا کارکنان مؤثر در روند بازاریابی و جذب منابع  ، آموزش های توجیهی تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری و تشویق همکارانی که تاکنون حتی برای یک بار بعد از 15 تا 20 سال خدمت تشویق نشده اند که با تشویق کتبی آنان روح تازه ای  در کالبد زندگی سازمانی شان دمیده شده است.
4-به مهتمرین موفقیت های مدیریت خوزستان طی شش ماه نخست سال جاری اشاره بفرمایید.
در آغاز سال نو ، شعار هم دلی و همزبانی را به همه همکاران یادآوری و تاکید کردیم . به کارکنان واحد های صف و ستاد گفته شد که این شعار را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند و فارغ از نژاد و رنگ و قوم و قبیله به تحقق اهداف بانک بیندیشند که بحمدالله همکاران خوب ما با بکاربستن این توصیه توانستند کارهای بزرگ و       شایسته ای انجام دهند.
تحقق اهداف جذب منابع در نیمسال نخست سال جاری از جمله کارهای ارزشمندی است که نتیجه تحقق شعار هم دلی و همزبانی است. نشانه صمیمیت و روابط دوستانه همکاران است که در شرایط سخت رقابتی موجود با تلاش و هماهنگی که ناشی از روحیه همیاری و تعهد سازمانی است توانستند به این هدف مهم دست یابند. در بیشتر هفته ها و ماه های این نیمسال مدیریت استان در ردیف مدیریت های برتر از نظر جذب منابع بوده است که در     پاره ای از برش های زمانی رتبه دوم و سوم را نیز بدست آورده ایم. بیش از 35 شعبه استان با نرخ رشد بیش از 12 درصد سهم بسزایی در تحقق اهداف جذب منابع داشته اند. همچنین در بخش منابع ارزان قیمت و صفر درصد نیز با افزایش قابل توجه مبلغ این سپرده ها در   سرفصل های قرض الحسنه جاری و پس انداز روبرو بوده ایم که با ادامه روند موجود بی گمان اهداف مورد نظر بانک تا پایان سال عملی خواهد شد.کاهش قابل توجه NPL مدیریت در نیمه نخست امسال نیز از دیگر موفقیت های حاصله است که با پیگیری همکاران کمیته وصول در حوزه ستاد و شعب مورد نظر تاکنون توفیقات خوبی در این زمینه بدست آمده است. به عبارت دیگر NPL مدیریت استان از میانگین شبکه کمتر است. پیگیری و پایش جدی موضوع   پرونده های معوقه از طریق تشکیل نشست های پی در پی و استفاده از دیدگاه ها و نقطه نظرات سایر همکاران شعب به ساماندهی و به نتیجه رسیدن این پرونده ها کمک زیادی کرده است.
تحقق اهداف فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر یکی دیگر از توفیقات حاصل شده در مقطع یاد شده است . بیش از 99 درصد اهداف فروش در این مدیریت تا کنون محقق و به نتیجه رسیده است.
در باره صندوق پس انداز مسکن یکم رتبه نخست شعبه مرکزی اهواز در شهرهای بیش از 200 هزار نفر نیز برجسته و قابل تقدیر است.
بر اساس اعلام استانداری خوزستان این مدیریت در گروه بیمه و بانک در طرح تکریم ارباب رجوع رتبه نخست را در سال 93 بدست آورده است که این امتیاز طی سه سال گذشته تکرار و در میان دستگاه های  اجرایی استان نیز در زمره دستگاه های برتر بوده ایم که در جلسات شورای اداری استان که با حضور امام جمعه اهواز و استانداری خوزستان برگزار شده از اقدامات بانک در این زمینه با اهدا لوح تقدیر قدردانی شده است.
همچنین در ابعاد فرهنگی و معنوی فعالیت های خوبی در سطح شعب و مدیریت استان انجام شده که رتبه برتر این مدیریت در برگزاری نماز و ترویج فرهنگ آن که اخیراً از طرف شورای اقامه نماز استان اعلام شده شکوه حضور همکاران را دراین نوع فعالیت ها بخوبی نشان       می دهد.
یکی از کارهای خوب صورت گرفته در نیمه سال جاری ، نصب 30 دستگاه وب کیوسک در سطح شعب است که مورد استقبال خوب مراجعین و مشتریان قرار گرفته است . با توجه به تنوع کارکرد این پایانه ها و برخی مزیت های آن مانند سقف انتقال حواله های ساتنا و پایا دستگاه های مذکور سهم بسزایی در کاهش مراجعات مشتریان و حتی جذب سایر مشتری ها  داشته است.
در خصوص صدور کارت هوشمند تسهیلات ، مجموع پرداختی خودپردازها ، فروش کارت هدیه و آموزش همکاران نیز اقدامات خوب و موثری انجام شده  که رتبه نخست مدیریت در موارد یاد شده طی سال گذشته گواه روشن موفقیت های حاصله است.
همچنین ارتقا درجه 12 شعبه مدیریت در سال گذشته رویداد بی نظیری است که تا کنون در این مدیریت سابقه نداشته و با تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفنه در سال جاری تعداد بیشتری از شعب نیز ارتقا درجه خواهند یافت.
اقدام خوب و موثر دیگر رشد قابل توجه منابع قرض الحسنه پس انداز بیش از 60 شعبه در این نیمه نسبت به سال گذشته است که این روند در ادامه سال نیز پیگیری و دنبال خواهد شد.
5- اثرگذارترین موفقیت شما در مدیریت خوزستان کدام مورد است؟
ایجاد انگیزه و نشاط و شادابی در اغلب همکاران بهترین و اثرگذارترین موفقیت بوده است زیرا طی سه سال گذشته از طریق تشویق کارکنان بمناسبت های مختلف مانند تبریک سالروز تولد آنان و یا تقدیر شایسته از عملکرد آنان ، روحیه امید و نشاط را در آنان زنده کرده ایم.
به عنوان مثال همکاران با کمتر از یکسال سابقه که عملکرد خوبی داشته اند مورد تشویق قرار دادیم و همکاران بیش از 20 سال سابقه که تا کنون حتی برای یک بار عملکرد آنان دیده نشده است نیز با اهدا لوح تقدیر و هدایا مورد تقدیر قرار گرفته اند.
در هر صورت نگاه مثبت به کارکنان و کنار گذاشتن بعضی از نقاط ضعف آنان که قابل     چشم پوشی است بهتر می تواند به ایجاد انگیزه و تحرک آنان در خدمت به سازمان کمک کند. همکار اگر احساس کند که مافوق نگاه خوب و مثبتی به وی دارد بی گمان از هیچ تلاش و کوششی برای سازمان دریغ نخواهد کرد. یکی از مهمترین وظایف مدیران در شرایط کنونی ایجاد احساس نگاه مثبت کارکنان نسبت به سازمان است.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21