فهرست اخبار فهرست اخبار

باهدف تسریع در روند وصول مطالبات انجام شد

تشریح طرح مهرگان درهمایش معاونین وپایوران شعب مدیریت خوزستان

در راستای سرعت بخشیدن به روند دریافت مطالبات شعب همایش توجیهی سراسری معاونین و پایوران درمدیریت خوزستان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی این مدیریت ، علاوه برتشریح مفاد این طرح برای همه روسای شعب این مدیریت ، درراستای اهمیت موضوع وتاثیری که افزایش وصولی ها وکاهش معوقات برای تجهیز منابع شعب دارد ، معاونین وپایوران نیز طی همایش جداگانه ای ، اهمیت رسیدگی به مطالبات وپیگیری مفاد بندهای طرح مهرگان برای آنان تبیین شد . درآغاز این نشست ، محمد علی بهوندی معاون اداری ، پشتیبانی مدیریت طی سخنانی گفت :
درنیمه دوم سال باید تمرکز بر پیگیری پرونده های معوقه وتعیین تکلیف آنان دراولویت کار شعب قرارگیرد . همچنین لازم است اقساط معوقه عقود مبادله ای نیزکنترل وپیگیری شوند .اگرتعداد اقساط معوقه یک مشتری کم است ازطریق تماس ویا هرگونه روش دیگر، ازافزایش بیشتر اقساط وی جلوگیری شود واگرتعداد اقساط پرداخت نشده فرد زیاد است ضمن دعوت ازمشتری برای حضوردرشعبه ومذاکره ومشاوره با وی ، شرایط ایشان را بررسی وپیشنهادات لازم وقابل اجرا به منظوردریافت مطالبات بانک را مطرح کنید . این شیوه دربسیاری از موارد اثرگذار است .آنچه مهم است پیگیری فرآیند وصول ومذاکره جدی با بدهکاران است . به گونه ای با آنان باید رفتارکرد که احساس بی تفاوتی وبی توجهی آنان تبدیل به احساس مسیولیت ودغدغه خاطرشود .
سید علیرضا هابیلی رییس دایره اعتباری مدیریت دراین همایش به تشریح کامل طرح مهرگان پرداخت ودربخشی ازسخنان خود خطاب به معاونین وپایوران شعب تصریح کرد :
آزاد کردن گروگان ووثیقه های ملکی دربرابر افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری رها مزایای قابل توجهی هم برای مشتریان وهم برای بانک دارد . این مزیت ها را برای مشتریان شعبه اطلاع رسانی کنید . بی گمان تعداد زیادی ازآنان استقبال خواهند کرد .
وی افزود : عدم نیاز به تسویه یکجای تسهیلات ، دریافت بیشترین سود سپرده گذاری ، پرداخت بخشی ازاقساط ازمحل عایدی سپرده ، امکان دریافت تسهیلات مجدد ازگروگان آزاد شده ، سهولت فروش ملک وانتقال به غیر ، بکارگیری سند آزاد شده درسایرفرصت های سرمایه گذاری واستفاده ازسند ملکی بعنوان وثیقه درمواقع مورد نیاز ازمهمترین مزایای آزاد کردن سند دررهن بانک است .
اگرمزیت های یاد شده به مشتریان اطلاع رسانی شود بخش زیادی از تسهیلات پرداختی برگشت می شود که بانک ازطریق آن می تواند به فرآیند زایش تسهیلات وتقویت ارزش افزوده منابع خود کمک کند . این روند می تواند افزایش درآمد بانک وتزریق اعتبار به بسیاری ازطرح های مورد نظر آن را تسریع نماید.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21