فهرست اخبار فهرست اخبار

باهدف پیگیری تحقق اهداف تا پایان سال

همایش رؤسای شعب مدیریت خوزستان برگزار شد

به منظور پیگیری تحقق اهداف بانک تا پایان سال جاری ، همایش رؤسای شعب مدیریت خوزستان با حضور مدیر ، معاونین و مسیولین این مدیریت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزستان ، در آغاز این همایش عباسعلی شفیعی مدیر شعب استان طی سخنانی با یادآوری و برشمردن مهمترین اهداف بانک در سال جاری گفت:
افزایش رشد مانده سپرده های بانک بویژه منابع خرد و متوسط و سپرده های پراکنده ای که با حداقل قیمت تمام شده قابل جذب و جمع آوری هستند از اولویت های بانک و از مهمترین توصیه های مدیرعامل محترم به همکاران است.
باتوجه به هدف 32 درصدی رشد منابع بانک ، این مدیریت در نیمه نخست سال توانست نزدیک به هدف حرکت کند اما در نیمه دوم باتوجه به شرایط آب و هوایی که معمولا نیمه کار و فعالیت و تلاش در اقتصاد خوزستان است انتظار داریم شعب اهداف جذب را تا پایان سال با صلابت و پیگیری بیشتری دنبال کنند. افزایش سهم منابع ارزان قیمت بویژه جذب حساب های جاری فعالان بخش مسکن و ساختمان از مسیر ارایه خدمات اعتباری و بانکی مورد تاکید است.
وی با بیان تحقق اهداف این مدیریت در بخش فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر تصریح کرد:
اگر چه در نیمه نخست سال اهداف فروش محقق شده است اما انتظار ما این است که تا پایان سال فراتر از اهداف در نظر گرفته شده فرآیند فروش اقساطی به سامان و نتیجه دلخواه برسد.
وی با قدردانی از شعبی که در کاهش اقساط معوقه و وصول مطالبات اقدامات خوب و اثرگذاری داشته اند گفت:
روند مانده مطالبات خوشبختانه رو به کاهش است و با همراهی مجموعه شعب استان این فرآیند تا پایان سال می تواند کاهش قابل توجهی داشته باشد.
افزایش بهره وری فعالیت ها و سرمایه ها از دیگر توصیه های مدیر شعب استان به رؤسای شعب است. وی در این زمینه می گوید:
رییس شعبه نقش بسزایی در افزایش بهره وری نیروی انسانی ، سرمایه و دارایی ها دارد. هدایت کارکنان به سمت تحقق اهداف بانک منجر به هدایت فعالیت ها ، سرمایه ها و سایر بخش ها ی شعبه به سوی بهره وری بیشتر می شود.
اگرچه ابزار ها و روش های موثر و هدفمند موجب بهره وری بیشتر فعالیت ها می شوند اما مدیریت و هدایت صحیح منابع انسانی در یک سازمان ، خود عامل آفرینش و پویایی بیشتر این ابزار و شیوه ها برای رسیدن به اهداف اصلی و نهایی است.
وی افزود: با ترویج فرهنگ قدرشناسی از کارکنان شایسته و پر تلاش شعبه قدردانی کنید. با تقدیر از همکاران توانمند ، انگیزه آنان را مضاعف کنید. باید روحیه نشاط و بالندگی را در شعبه گسترش داد. حتی کارکنان کم تحرک را با بکارگیری شیوه های انگیزشی می توان به جنب و جوش بیشتر و همراهی با سایر همکاران واداشت. در هر صورت بخش زیادی از بهره وری فعالیت ها به عوامل انگیزشی کارکنان یک مجموعه وابسته است.
درآمد های کارمزد محور از دیگر موارد مطرح شده در این گردهمایی است. مدیر شعب خوزستان در این خصوص گفت :
سهم خدمات و فعالیت های کارمزد محور از کل درآمد های بانک مانند صدور ضمانت نامه و سایر خدمات کارمزدی موجب کاهش قیمت تمام شده پول و افزایش بهره وری سرمایه و منابع پولی می شود. بنابراین گسترش حوزه اقدامات در این بخش نیز یکی از توصیه های مهم مدیر عامل محترم است که باید بطور جدی پنداشته و انگاشته شود.
همکاری با تاسیس نهادها و انتشار ابزارهای جدید تامین مالی مسکن و ساختمان بویژه زنده کردن شرکت های پس انداز و تسهیلات منطقه ای را از دیگر مواردی دانست که همکاران باید خود را برای ایفای نقش در این نهاد ها و گسترش و حضور بیشتر در بازار بدهی بمنظور کمک به رونق اقتصادی بخش مسکن آماده کنند.
در همن راستا و به منظور کمک به تحقق وظیفه اصلی بانک که تامین مالی مسکن است موضوع تجدید حیات حساب صندوق پس انداز مسکن در دستور قرار گرفته است تا گروه های هدف در صندوق پس انداز یکم مانند زوجین جوان و خانه اولی بتوانند از شرایط مطرح شده به کمک دولت محترم بهره مند شوند. در همین جا لازم می دانم از شعب موفق در حوزه حساب صندوق پس انداز یکم بویژه شعبه مرکزی اهواز و شعبه فروردین تشکر و قدردانی کنم.
وی افزود: فراموش نکنیم حساب صندوق مسکن یکم از اولویت های مهم بانک در سال جاری است. شعب باتوجه به تسهیل شرایط این حساب لازم است با وقت گذاری و جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. اطلاع رسانی حضوری به مراجعین و مشتریان شعبه ، تعیین یکی از همکاران توانمند برای مذاکره و تشریح شرایط حساب به مشتریان و تمرکز بخشی از وقت رییس و معاون شعبه بر تشریح و اطلاع رسانی این حساب به مراجعین از جمله اقداماتی است که شعب موفق تاکنون در این زمینه انجام داده اند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21