فهرست اخبار فهرست اخبار

با حضور جوادیان رییس اداره امور مدیریت ها

بهروز سلیمانی بعنوان معاون اجرایی مدیریت خوزستان معرفی شد

با حضور جوادیان و صادقی رییس و معاون اداره امور مدیریت ها ی شعب استان ها ، بهروز سلیمانی به عنوان معاون اجرایی مدیریت خوزستان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت ، وی ضمن معرفی معاون جدید از زحمات معاون پیشین اجرایی این مدیریت لطف اله آباد قدردانی کرد.
در این نشست عباسعلی شفیعی مدیر شعب خوزستان نیز با اشاره به تجربیات و توانمند های معاون جدید خود گفت:
از دانش کاری و توانایی های ایشان در مسیر تحقق اهداف بانک استفاده خواهد شد. وی همچنین از زحمات و اقدامات هشت ساله دوران خدمت معاون پیشین خود نیز تشکر و قدردانی کرد.
گفتنی است بهروز سلیمانی از مدیریت شعب ایلام بعنوان معاون اجرایی مدیریت خوزستان و لطف اله آباد از سمت معاونت اجرایی این مدیریت به عنوان مدیر شعب استان چهارمحال و بختیاری منصوب شده اند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/21